قطعی احتمالی قرضی آخرین تغییرات : پنج شنبه 28 تیر - 14:15
تیم
بازیکنان ورودی
بازیکنان خروجی
in بازیکنان ورودی
علی رضایی علی رضایی
x انتقال از خوشه طلایی به آلومینیوم اراک
عیسی مرادی عیسی مرادی
x انتقال از شمس آذر قزوین به آلومینیوم اراک
out بازیکنان خروجی
ابوالفضل سلیمانی ابوالفضل سلیمانی
x انتقال از آلومینیوم اراک به پرسپولیس
احمد گوهری احمد گوهری
x انتقال از آلومینیوم اراک
علیرضا نقی زاده علیرضا نقی زاده
x انتقال از آلومینیوم اراک به خیبر خرم آباد
مهدی لیموچی مهدی لیموچی
x انتقال از آلومینیوم اراک به سپاهان
اسماعیل شریفات اسماعیل شریفات
x انتقال از آلومینیوم اراک
عارف حاجی عیدی عارف حاجی عیدی
x انتقال از آلومینیوم اراک به سپاهان
محمد لطفی محمد لطفی
x انتقال از آلومینیوم اراک به سپاهان
یونس اکبرپور یونس اکبرپور
x انتقال از آلومینیوم اراک به ملوان
in بازیکنان ورودی
رامین رضائیان رامین رضائیان
x انتقال از سپاهان به استقلال
سامان فلاح سامان فلاح
x انتقال از گل گهرسیرجان به استقلال
سینا سعیدی فر سینا سعیدی فر
x انتقال از شمس آذر قزوین به استقلال
محمدحسین اسلامی محمدحسین اسلامی
x انتقال از ذوب آهن به استقلال
میلاد زکی پور میلاد زکی پور
x انتقال از سپاهان به استقلال
آلمدین زیلیکیچ آلمدین زیلیکیچ
x انتقال به استقلال
علی علیپور علی علیپور
x انتقال از ژیل ویسنته به استقلال
منتظر محمد منتظر محمد
x انتقال از مس رفسنجان به استقلال
مهدی تیکدری مهدی تیکدری
x انتقال به استقلال
ودران کیوسفسکی ودران کیوسفسکی
x انتقال به استقلال
out بازیکنان خروجی
رضا میرزایی رضا میرزایی
x انتقال از استقلال به ملوان
صالح حردانی صالح حردانی
x انتقال از استقلال به سپاهان
محمدحسین زواری محمدحسین زواری
x انتقال از استقلال
آرمان رمضانی آرمان رمضانی
x انتقال از استقلال
امیرعلی صادقی امیرعلی صادقی
x انتقال از استقلال
پیمان بابایی پیمان بابایی
x انتقال از استقلال
جعفر سلمانی جعفر سلمانی
x انتقال از استقلال
سامان تورانیان سامان تورانیان
x انتقال از استقلال
سیدابوالفضل جلالی سیدابوالفضل جلالی
x انتقال از استقلال به ملوان
محمدرضا خالدآبادی محمدرضا خالدآبادی
x انتقال از استقلال
میلاد فخرالدینی میلاد فخرالدینی
x انتقال از استقلال به خیبر خرم آباد
منتظر محمد منتظر محمد
x انتقال از استقلال
in بازیکنان ورودی
out بازیکنان خروجی
جواد آقایی پور جواد آقایی پور
x انتقال از استقلال خوزستان به سپاهان
عثمان اندونگ عثمان اندونگ
x انتقال از استقلال خوزستان
in بازیکنان ورودی
ابوالفضل سلیمانی ابوالفضل سلیمانی
x انتقال از آلومینیوم اراک به پرسپولیس
ایوب العملود ایوب العملود
x انتقال از ویداد کازابلانکا به پرسپولیس
فرشاد احمدزاده فرشاد احمدزاده
x انتقال از سپاهان به پرسپولیس
مرتضی پورعلی گنجی مرتضی پورعلی گنجی
x انتقال به پرسپولیس
مهدی عبدی مهدی عبدی
x انتقال از تراکتور به پرسپولیس
عبدالله حیمود عبدالله حیمود
x انتقال به پرسپولیس
علی علیپور علی علیپور
x انتقال از ژیل ویسنته به پرسپولیس
گریگول چابرادزه گریگول چابرادزه
x انتقال از ذوب آهن به پرسپولیس
محمدرضا اخباری محمدرضا اخباری
x انتقال از گل گهرسیرجان به پرسپولیس
میلاد سرلک میلاد سرلک
x انتقال از ملوان به پرسپولیس
out بازیکنان خروجی
دانیال اسماعیلی فر دانیال اسماعیلی فر
x انتقال از پرسپولیس به تراکتور
علی نعمتی علی نعمتی
x انتقال از پرسپولیس به فولاد
علیرضا بیرانوند علیرضا بیرانوند
x انتقال از پرسپولیس به تراکتور
مهدی ترابی مهدی ترابی
x انتقال از پرسپولیس به تراکتور
وحدت حنانوف وحدت حنانوف
x انتقال از پرسپولیس به گل گهرسیرجان
احمد گوهری احمد گوهری
x انتقال از پرسپولیس
سعید صادقی سعید صادقی
x انتقال از پرسپولیس به فولاد
سینا اسدبیگی سینا اسدبیگی
x انتقال از پرسپولیس
عبدالکریم حسن فدلالا عبدالکریم حسن فدلالا
x انتقال از پرسپولیس
in بازیکنان ورودی
out بازیکنان خروجی
حامد پاکدل حامد پاکدل
x انتقال از پیکان
علی قربانی علی قربانی
x انتقال از پیکان به گل گهرسیرجان
محمدحسین فلاح محمدحسین فلاح
x انتقال از پیکان
in بازیکنان ورودی
پوریا پورعلی پوریا پورعلی
x انتقال از ملوان به تراکتور
دانیال اسماعیلی فر دانیال اسماعیلی فر
x انتقال از پرسپولیس به تراکتور
علیرضا بیرانوند علیرضا بیرانوند
x انتقال از پرسپولیس به تراکتور
مهدی ترابی مهدی ترابی
x انتقال از پرسپولیس به تراکتور
مهند علی مهند علی
x انتقال به تراکتور
شرزود نصرالله‌اف شرزود نصرالله‌اف
x انتقال از نسف قارشی به تراکتور
علیرضا علیزاده علیرضا علیزاده
x انتقال از گل گهرسیرجان به تراکتور
مهران احمدی مهران احمدی
x انتقال از ملوان به تراکتور
مهند علی مهند علی
x انتقال به تراکتور
out بازیکنان خروجی
امیرارسلان مطهری امیرارسلان مطهری
x انتقال از تراکتور
سیامک نعمتی سیامک نعمتی
x انتقال از تراکتور
عارف رستمی عارف رستمی
x انتقال از تراکتور به خیبر خرم آباد
گوستاوو واگنین گوستاوو واگنین
x انتقال از تراکتور به گل گهرسیرجان
مهدی عبدی مهدی عبدی
x انتقال از تراکتور به پرسپولیس
میلوش دلتیچ میلوش دلتیچ
x انتقال از تراکتور به پانسرارایکوس
صفا هادی صفا هادی
x انتقال از تراکتور
احسان مرادیان احسان مرادیان
x انتقال از تراکتور
سیدمحمد حسینی سیدمحمد حسینی
x انتقال از تراکتور
محمد قنبری محمد قنبری
x انتقال از تراکتور
in بازیکنان ورودی
out بازیکنان خروجی
in بازیکنان ورودی
تونی فریتاس باتیستا تونی فریتاس باتیستا
x انتقال به خیبر خرم آباد
عارف رستمی عارف رستمی
x انتقال از تراکتور به خیبر خرم آباد
علیرضا نقی زاده علیرضا نقی زاده
x انتقال از آلومینیوم اراک به خیبر خرم آباد
حامد پاکدل حامد پاکدل
x انتقال به خیبر خرم آباد
خشایار زبرجد خشایار زبرجد
x انتقال از مس کرمان به خیبر خرم آباد
عرفان معصومی عرفان معصومی
x انتقال از ذوب آهن به خیبر خرم آباد
میلاد فخرالدینی میلاد فخرالدینی
x انتقال از استقلال به خیبر خرم آباد
out بازیکنان خروجی
کوروش ملکی کوروش ملکی
x انتقال از خیبر خرم آباد
in بازیکنان ورودی
out بازیکنان خروجی
محمدجواد محمدی محمدجواد محمدی
x انتقال از ذوب آهن به فولاد
محمدحسین اسلامی محمدحسین اسلامی
x انتقال از ذوب آهن به استقلال
شایان مصلح شایان مصلح
x انتقال از ذوب آهن به گل گهرسیرجان
عرفان معصومی عرفان معصومی
x انتقال از ذوب آهن به خیبر خرم آباد
گریگول چابرادزه گریگول چابرادزه
x انتقال از ذوب آهن به پرسپولیس
in بازیکنان ورودی
جواد آقایی پور جواد آقایی پور
x انتقال از استقلال خوزستان به سپاهان
صالح حردانی صالح حردانی
x انتقال از استقلال به سپاهان
محمدامین حزباوی محمدامین حزباوی
x انتقال از السد به سپاهان
محمدمهدی محبی محمدمهدی محبی
x انتقال از مس رفسنجان به سپاهان
مهدی لیموچی مهدی لیموچی
x انتقال از آلومینیوم اراک به سپاهان
پدرام قاضی پور پدرام قاضی پور
x انتقال از ملوان به سپاهان
حسین گودرزی حسین گودرزی
x انتقال از شمس آذر قزوین به سپاهان
عارف حاجی عیدی عارف حاجی عیدی
x انتقال از آلومینیوم اراک به سپاهان
محمد لطفی محمد لطفی
x انتقال از آلومینیوم اراک به سپاهان
محمد علی نژاد محمد علی نژاد
x انتقال از فولاد به سپاهان
out بازیکنان خروجی
امید نورافکن امید نورافکن
x انتقال از سپاهان به ملوان
رامین رضائیان رامین رضائیان
x انتقال از سپاهان به استقلال
فرشاد احمدزاده فرشاد احمدزاده
x انتقال از سپاهان به پرسپولیس
میلاد زکی پور میلاد زکی پور
x انتقال از سپاهان به استقلال
اسماعیل قلی‌زاده اسماعیل قلی‌زاده
x انتقال از سپاهان
پیام نیازمند پیام نیازمند
x انتقال از سپاهان به آ ا ک آتن
رضا اسدی رضا اسدی
x انتقال از سپاهان
شهریار مغانلو شهریار مغانلو
x انتقال از سپاهان به الاتحاد کلبا
علی اصغر اعرابی علی اصغر اعرابی
x انتقال از سپاهان به شمس آذر قزوین
in بازیکنان ورودی
علی اصغر اعرابی علی اصغر اعرابی
x انتقال از سپاهان به شمس آذر قزوین
out بازیکنان خروجی
سینا سعیدی فر سینا سعیدی فر
x انتقال از شمس آذر قزوین به استقلال
حسین گودرزی حسین گودرزی
x انتقال از شمس آذر قزوین به سپاهان
علیرضا جعفرپور علیرضا جعفرپور
x انتقال از شمس آذر قزوین به ملوان
عیسی مرادی عیسی مرادی
x انتقال از شمس آذر قزوین به آلومینیوم اراک
in بازیکنان ورودی
out بازیکنان خروجی
بوباکار تراوالی بوباکار تراوالی
x انتقال از صنعت نفت آبادان به العروبی امارات
طالب ریکانی طالب ریکانی
x انتقال از صنعت نفت آبادان
in بازیکنان ورودی
علی نعمتی علی نعمتی
x انتقال از پرسپولیس به فولاد
محمدجواد محمدی محمدجواد محمدی
x انتقال از ذوب آهن به فولاد
محمدرضا سلیمانی محمدرضا سلیمانی
x انتقال از ملوان به فولاد
سعید صادقی سعید صادقی
x انتقال از پرسپولیس به فولاد
out بازیکنان خروجی
جفرسون باهیا جفرسون باهیا
x انتقال از فولاد
شهاب گردان شهاب گردان
x انتقال از فولاد
ابراهیم حصار ابراهیم حصار
x انتقال از فولاد
علی شجاعی علی شجاعی
x انتقال از فولاد
محمد علی نژاد محمد علی نژاد
x انتقال از فولاد به سپاهان
in بازیکنان ورودی
علی قربانی علی قربانی
x انتقال از پیکان به گل گهرسیرجان
گوستاوو واگنین گوستاوو واگنین
x انتقال از تراکتور به گل گهرسیرجان
مجید عیدی مجید عیدی
x انتقال از ملوان به گل گهرسیرجان
شایان مصلح شایان مصلح
x انتقال از ذوب آهن به گل گهرسیرجان
وحدت حنانوف وحدت حنانوف
x انتقال از پرسپولیس به گل گهرسیرجان
out بازیکنان خروجی
بهنام برزای بهنام برزای
x انتقال از گل گهرسیرجان
سامان فلاح سامان فلاح
x انتقال از گل گهرسیرجان به استقلال
سعید سحرخیزان سعید سحرخیزان
x انتقال از گل گهرسیرجان به اورنبورگ
علیرضا کوشکی علیرضا کوشکی
x انتقال از گل گهرسیرجان
مهدی تیکدری مهدی تیکدری
x انتقال از گل گهرسیرجان
روبرتو تورس روبرتو تورس
x انتقال از گل گهرسیرجان
علیرضا علیزاده علیرضا علیزاده
x انتقال از گل گهرسیرجان به تراکتور
محمدرضا اخباری محمدرضا اخباری
x انتقال از گل گهرسیرجان به پرسپولیس
in بازیکنان ورودی
out بازیکنان خروجی
محمدمهدی محبی محمدمهدی محبی
x انتقال از مس رفسنجان به سپاهان
مصطفی محمد مصطفی محمد
x انتقال از مس رفسنجان
فرشید باقری فرشید باقری
x انتقال از مس رفسنجان
منتظر محمد منتظر محمد
x انتقال از مس رفسنجان به استقلال
in بازیکنان ورودی
امید نورافکن امید نورافکن
x انتقال از سپاهان به ملوان
رضا میرزایی رضا میرزایی
x انتقال از استقلال به ملوان
سیدابوالفضل جلالی سیدابوالفضل جلالی
x انتقال از استقلال به ملوان
علیرضا جعفرپور علیرضا جعفرپور
x انتقال از شمس آذر قزوین به ملوان
یونس اکبرپور یونس اکبرپور
x انتقال از آلومینیوم اراک به ملوان
out بازیکنان خروجی
پوریا پورعلی پوریا پورعلی
x انتقال از ملوان به تراکتور
مجید عیدی مجید عیدی
x انتقال از ملوان به گل گهرسیرجان
محمدرضا سلیمانی محمدرضا سلیمانی
x انتقال از ملوان به فولاد
پدرام قاضی پور پدرام قاضی پور
x انتقال از ملوان به سپاهان
مهران احمدی مهران احمدی
x انتقال از ملوان به تراکتور
میلاد سرلک میلاد سرلک
x انتقال از ملوان به پرسپولیس
in بازیکنان ورودی
بابک مرادی بابک مرادی
x انتقال از هوادار به نساجی مازندران
out بازیکنان خروجی
محمدرضا آزادی محمدرضا آزادی
x انتقال از نساجی مازندران به العروبی امارات
اسماعیل بابایی اسماعیل بابایی
x انتقال از نساجی مازندران
امیرمهدی جان ملکی امیرمهدی جان ملکی
x انتقال از نساجی مازندران
حسین خطیر حسین خطیر
x انتقال از نساجی مازندران
سعید غلامعلی بیگی سعید غلامعلی بیگی
x انتقال از نساجی مازندران
in بازیکنان ورودی
out بازیکنان خروجی
بابک مرادی بابک مرادی
x انتقال از هوادار به نساجی مازندران
علیرضا حقیقی علیرضا حقیقی
x انتقال از هوادار