نقل و انتقالات نیم فصل لیگ برتر 1400-1401

قطعی احتمالی قرضی قرضی (بازگشت)
تیم
بازیکنان ورودی
بازیکنان خروجی
بازیکنان ورودی
مهرداد بایرامی
انتقال از شهرخودرو مشهد به آلومینیوم اراک
بازیکنان خروجی
بازیکنان ورودی
رافائل داسیلوا آرودا
انتقال به استقلال
صالح حردانی
انتقال از فولاد به استقلال
عزیزبک آمانوف
انتقال به استقلال
بازیکنان خروجی
آرش رضاوند
انتقال از استقلال به فولاد
امین قاسمی نژاد
انتقال از استقلال به گل گهرسیرجان
بابک مرادی
انتقال از استقلال به هوادار
عارف آقاسی
انتقال از استقلال به فولاد
فردین رابط
انتقال از استقلال به شهرخودرو مشهد
متین کریم زاده
انتقال از استقلال به نساجی مازندران
محمد رشید مظاهری
انتقال از استقلال به سپاهان
بازیکنان ورودی
احمد گوهری
انتقال از صنعت نفت آبادان به پرسپولیس
رامین رضائیان
انتقال به پرسپولیس
شرزود تمیروف
انتقال به پرسپولیس
بازیکنان خروجی
بوژیدار رادوشوویچ
انتقال از پرسپولیس
مهدی شیری
انتقال از پرسپولیس به فولاد
بازیکنان ورودی
محمد قاسمی نژاد
انتقال از فولاد به پیکان
میلاد بدرقه
انتقال از فولاد به پیکان
بازیکنان خروجی
حسن پورحمیدی
انتقال از پیکان
حسین پورامینی
انتقال از پیکان به مس رفسنجان
علیرضا کوشکی
انتقال از پیکان به فولاد
محمدامین درویشی
انتقال از پیکان
نادر محمدی
انتقال از پیکان به تراکتور
بازیکنان ورودی
محمد آقاجانپور
انتقال از گل گهرسیرجان به تراکتور
مهدی کیانی
انتقال از مس رفسنجان به تراکتور
نادر محمدی
انتقال از پیکان به تراکتور
بازیکنان خروجی
سعید واسعی
انتقال از تراکتور
هادی حبیبی نژاد
انتقال از تراکتور
بازیکنان ورودی
سجاد آشوری
انتقال از نفت مسجد سلیمان به ذوب آهن
سعید باقرپسند
انتقال به ذوب آهن
بازیکنان خروجی
بابا محمدی
انتقال از ذوب آهن
شهاب گردان
انتقال از ذوب آهن
مرتضی خراسانی
انتقال از ذوب آهن
میلاد جهانی
انتقال از ذوب آهن به سپاهان
بازیکنان ورودی
محمد رشید مظاهری
انتقال از استقلال به سپاهان
میلاد جهانی
انتقال از ذوب آهن به سپاهان
بازیکنان خروجی
محمدرضا خلعتبری
انتقال از سپاهان به فولاد
نیما میرزازاد
انتقال از سپاهان به صنعت نفت آبادان
بازیکنان ورودی
تیتو اوکلو
انتقال به شهرخودرو مشهد
رضا کرملاچعب
انتقال به شهرخودرو مشهد
عارف محمدعلیپور
انتقال به شهرخودرو مشهد
فردین رابط
انتقال از استقلال به شهرخودرو مشهد
محمد ابراهیم رضا زاده
انتقال به شهرخودرو مشهد
یوسف بهزادی
انتقال به شهرخودرو مشهد
بازیکنان خروجی
امیرحسین کریمی
انتقال از شهرخودرو مشهد
محمدعلی کاظمی
انتقال از شهرخودرو مشهد
مهرداد بایرامی
انتقال از شهرخودرو مشهد به آلومینیوم اراک
میلاد کمندانی
انتقال از شهرخودرو مشهد به فجر سپاسی
بازیکنان ورودی
نیما میرزازاد
انتقال از سپاهان به صنعت نفت آبادان
بازیکنان خروجی
احمد گوهری
انتقال از صنعت نفت آبادان به پرسپولیس
بازیکنان ورودی
رضا علیاری
انتقال به فجر سپاسی
میلاد کمندانی
انتقال از شهرخودرو مشهد به فجر سپاسی
یوسف وکیا
انتقال به فجر سپاسی
بازیکنان خروجی
بازیکنان ورودی
آرش رضاوند
انتقال از استقلال به فولاد
عارف آقاسی
انتقال از استقلال به فولاد
علیرضا کوشکی
انتقال از پیکان به فولاد
محمدرضا خلعتبری
انتقال از سپاهان به فولاد
مهدی شیری
انتقال از پرسپولیس به فولاد
بازیکنان خروجی
احمد الجبوری
انتقال از فولاد
صابر حردانی
انتقال از فولاد به نساجی مازندران
صالح حردانی
انتقال از فولاد به استقلال
محمد قاسمی نژاد
انتقال از فولاد به پیکان
محمد میری
انتقال از فولاد به هوادار
میلاد بدرقه
انتقال از فولاد به پیکان
بازیکنان ورودی
امین قاسمی نژاد
انتقال از استقلال به گل گهرسیرجان
بازیکنان خروجی
محمد آقاجانپور
انتقال از گل گهرسیرجان به تراکتور
بازیکنان ورودی
حسین پورامینی
انتقال از پیکان به مس رفسنجان
بازیکنان خروجی
مهدی کیانی
انتقال از مس رفسنجان به تراکتور
بازیکنان ورودی
صابر حردانی
انتقال از فولاد به نساجی مازندران
متین کریم زاده
انتقال از استقلال به نساجی مازندران
بازیکنان خروجی
بازیکنان ورودی
بازیکنان خروجی
سجاد آشوری
انتقال از نفت مسجد سلیمان به ذوب آهن
علی عبدالله زاده
انتقال از نفت مسجد سلیمان به هوادار
محمد بلبلی
انتقال از نفت مسجد سلیمان
بازیکنان ورودی
بابک مرادی
انتقال از استقلال به هوادار
علی عبدالله زاده
انتقال از نفت مسجد سلیمان به هوادار
فریبرز گرامی
انتقال به هوادار
محمد میری
انتقال از فولاد به هوادار
بازیکنان خروجی