رتبه بندی بازی های آسیایی هانگژو

رتبه تیم طلا نقره برنز مجموع
1 چین 81 45 24 150
2 کره‌جنوبی 20 19 35 74
3 ژاپن 15 27 24 66
4 ازبكستان 6 10 13 29
5 هند 6 8 10 24
6 تایلند 6 3 9 18
...
8 ایران 3 8 9 20

برنامه بازی های آسیایی هانگژو

والیبال ایران دو [2] - 0 ماکائو یک
04:30
فوتبال عربستان 0 - 0 ایران
15:00 ویدیو
قایقرانی مهسا جاور و زینب نوروزی
04:30
قایقرانی امیرحسین محمودپور و رضا قهرمانی
04:30
قایقرانی نازنین ملایی و کیمیا زارعی
04:30 ویدیو
والیبال ایران یک [2] - 0 تاجیکستان
09:30
والیبال ایران [3] - 0 نپال
10:00
قایقرانی امیرحسین محمودپور
10:30
والیبال ایران دو [2] - 0 قطر دو
15:30
قایقرانی مهسا جاور، نازنین مولایی، کیمیا زارعی و فاطمه مجلل
16:30
والیبال ایران یک [2] - 0 عمان دو
04:30
قایقرانی امیرحسین محمودپور و رضا قهرمانی
04:30
والیبال بحرین 1 - [3] ایران
10:00
فوتبال ایران [۴] - 0 ویتنام
15:00 ویدیو
والیبال ایران دو [2] - 0 کره جنوبی
15:30
والیبال ایران یک [۲] - ۰ ماکائو دو
04:30
والیبال ایران [۳] - ۰ تایلند
06:00
تنیس روی میز تیم ملی تنیس روی میز
07:30
قایقرانی امیرحسین محمود‌پور
10:50
تنیس روی میز تیم ملی تنیس روی میز
13:30
تنیس روی میز تیم ملی تنیس روی میز
07:30
تیراندازی تیم ملی تیراندازی
04:30
ووشو تیم ملی ووشو
04:30
قایقرانی نازنین ملایی و کیمیا زارعی
04:30 ویدیو
قایقرانی مهسا جاور و زینب نوروزی
05:30 ویدیو
جودو تیم ملی جودو
05:30
شنا هومر عباسی
05:30
شنا سامیار عبدلی - متین سهران
05:30
شنا متین سهران
05:30
تکواندو تیم ملی تکواندو
05:30
والیبال ایران دو [۲] - ۰ تایلند
05:30
ژیمناستیک مهدی الفتی ، مهدی احمد کهنی ، محمدرضا خسرونژاد ، محمدرضا حمیدی
05:30 ویدیو
قایقرانی امیرحسین محمودپور و رضا قهرمانی
06:00
هندبال مغولستان 16 - ایران 50
07:30 ویدیو
تنیس روی میز تیم ملی تنیس روی میز
08:30 ویدیو
تنیس مشکات الزهرا صفی
09:30
والیبال ایران یک [2] - 1 ژاپن
10:30
تکواندو مرجان سلحشوری
10:50 ویدیو
تکواندو مرجان سلحشوری
12:01
تنیس روی میز تیم ملی تنیس روی میز
14:30
شطرنج مبینا علی نسب- بردیا دانشور- پرهام مقصودلو- محمدامین طباطبایی- پویا ایدنی- امیررضا پورآقابالا
15:00
فوتبال مغولستان 0 - ایران 3
15:00 ویدیو
ووشو الهه منصوریان
15:00
بوکس علی حبیبی نژاد
16:30
والیبال ایران‌یک [2] _ ژاپن [1]
23:30
شمشیربازی علی‌ پاکدامن
04:30
شمشیربازی محمد رهبری
04:30
دوچرخه سواری فرانک پرتوآذر
04:30 ویدیو
تکواندو تیم ملی تکواندو
04:30
تیراندازی تیم ملی تیراندازی
04:30
قایقرانی امیرحسین محمودپور
05:00
جودو تیم ملی جودو
05:30
شنا هومر عباسی
05:30
شنا سامیار عبدلی- متین سهران
05:30
قایقرانی فاطمه مجلل، نازنین ملایی، مهسا جاور و زینب نوروزی
06:00 ویدیو
شمشیربازی علی پاکدامن
06:45
شمشیربازی محمد رهبری
06:50
تکواندو مهدی حاجی موسایی
07:20
شمشیربازی محمد رهبری
08:00 ویدیو
جودو مهدی فتحی پور و مریم بربط
08:15
والیبال ایران [3] - 0 قطر
10:00
تنیس روی میز تیم ملی تنیس روی میز
11:30
تکواندو مهدی حاجی موسایی
12:00 ویدیو
بسکتبال ایران - کره جنوبی
12:15
تکواندو مبینا نعمت زاده
12:15
تکواندو مهدی حاجی موسایی
13:30
شمشیربازی محمد رهبری
13:30
هندبال ژاپن - ایران
13:30
والیبال ایران دو [2] - 1 اندونزی یک
14:30
ووشو یوسف صبری
15:00
ووشو شهربانو منصوریان
15:00 ویدیو
شطرنج مبینا علی نسب - پرهام مقصودلو- محمدامین طباطبایی
15:00
والیبال ایران یک [0] - 2 قطر
15:30
تکواندو علیرضا حسینی پور
04:30
تیراندازی تیم ملی تیراندازی
04:30
ووشو تیم ملی ووشو
04:30
جودو تیم ملی جودو
05:30
تکواندو علیرضا حسین‌پور
05:59
تکواندو نرگس میرنورالهی
06:00
تکواندو ناهید کیانی
06:05
بسکتبال ایران [81] - 57 امارات
06:30
تکواندو علیرضا حسین‌پور
09:30
ووشو شهربانو منصوریان
09:30
شطرنج تیم ملی شطرنج
10:30
ژیمناستیک محمدرضا حمیدی- محمدرضا خسرونژاد
10:30
تکواندو علیرضا حسین پور
10:50
بوکس دانیال شه بخش
11:00
والیبال ایران دو [0] - [2] چین یک
11:30
بوکس ایمان رمضان‌پور
11:45
تکواندو علیرضا حسین پور
12:00 ویدیو
بسکتبال ایران - مالدیو
12:55
شطرنج امین طباطبایی، پرهام مقصودلو، مبینا علی نسب
13:00
والیبال چین 1 - [3] ایران
15:00 ویدیو
ووشو الهه منصوریان
15:00 ویدیو
ووشو شجاع پناهی
16:30 ویدیو
ووشو افشین سلیمی
17:00
تکواندو تیم ملی تکواندو
04:30
تیراندازی تیم ملی تیراندازی
04:30
تیراندازی تیم ملی تیراندازی
04:30
شنا مهرشاد افقری
05:30
شنا متین سهران
05:30
تنیس روی میز امیرحسین هدایی
05:30
بسکتبال ایران - ژاپن
08:55
تکواندو متین رضایی
09:30
هندبال عربستان 23 - 23 ایران
09:30
تکواندو ملیکا میرحسینی
09:45
تیراندازی هانیه رستمیان
10:00
تکواندو مهران برخورداری
10:15
تکواندو متین رضایی
11:00
تکواندو مهران برخورداری
11:15 ویدیو
تکواندو ملیکا میرحسینی
11:15
شطرنج تیم ملی شطرنج
11:30
ووشو زهرا کیانی
11:45
فوتبال ایران [2] - 0 تایلند
12:00 ویدیو
شطرنج مبینا علی نسب
12:30
ووشو محسن محمدسیفی
15:00
ووشو شجاع پناهی
15:00
ووشو شهربانو منصوریان
15:00
ووشو افشین سلیمی
15:00 ویدیو
ووشو الهه منصوریان
15:00
ووشو یوسف صبری
15:00
بوکس طوفان شریفی
16:30
تکواندو آناهیتا توکلی
04:30
تیراندازی تیم ملی تیراندازی
04:30
ووشو افشین سلیمی
05:00 ویدیو
تکواندو آرین سلیمی
05:00
ووشو الهه منصوریان
05:00
تکواندو آناهیتا توکلی
05:30
شنا مهرشاد افقری
05:30 ویدیو
شمشیربازی علی پاکدامن، محمد فتوحی، محمد رهبری، فرزاد باهر ارسباران
05:30
ووشو شجاع پناهی
06:00
تکواندو آرین سلیمی
06:00
ووشو محسن محمدسیفی
06:45
شمشیربازی علی پاکدامن، محمد فتوحی، محمد رهبری، فرزاد باهر ارسباران
06:50
ووشو یوسف صبری
07:15 ویدیو
تنیس روی میز شیما صفایی
07:15
تنیس روی میز نوشاد و نیما عالمیان
08:51
تکواندو آرین سلیمی
09:30
والیبال ایران دو 0 - [2] قزاقستان
09:30
دوچرخه سواری علی لبیب
10:00
تکواندو آرین سلیمی
11:15
تنیس روی میز تیم ملی تنیس روی میز
11:30
بسکتبال ایران - ترکمنستان
12:10
تنیس روی میز نوشاد عالمیان
12:10
بسکتبال عربستان - ایران
13:00
تنیس روی میز امیرحسین هدایی
13:25
تیراندازی تیم ملی تیراندازی
04:30
تیراندازی تیم ملی تیراندازی
04:30
تنیس روی میز امیرحسین هدائی- نیما عالمیان- نوشاد عالمیان
05:30
تیراندازی تیم ملی تیراندازی
06:00
هندبال ایران - کویت
07:30
بوکس تیم ملی بوکس
09:00
تیراندازی تیم ملی تیراندازی
09:30
تنیس روی میز امیرحسین هدائی- نیما عالمیان- نوشاد عالمیان
11:30
شطرنج مبینا علی نسب- بردیا دانشور- پرهام مقصودلو- محمدامین طباطبایی- پویا ایدنی- امیررضا پورآقابالا
15:00
دو و میدانی فرزانه فصیحی - حمیده اسماعیل نژاد
16:30
دو و میدانی حسن تفتیان
17:05
تیراندازی تیم ملی تیراندازی
04:30
اسکیت تیم ملی اسکیت
04:30
قایقرانی تیم ملی قایقرانی
05:00
کوراش تیم ملی کوراش
05:00
کوراش تیم ملی کوراش
05:00
بسکتبال ایران - قزاقستان
09:00
بوکس تیم ملی بوکس
09:00
هندبال ایران - بحرین
09:30
قایقرانی تیم ملی قایقرانی
10:30
دو و میدانی تیم ملی دو و میدانی
14:45
دو و میدانی تیم ملی دو و میدانی
15:00
شطرنج تیم ملی شطرنج
15:15
تیراندازی تیم ملی تیراندازی
04:30
تیراندازی با کمان تیم ملی تیر و کمان
04:30
اسکیت تیم ملی اسکیت
04:30
کوراش تیم ملی کوراش
05:00
کوراش تیم ملی کوراش
05:00
قایقرانی تیم ملی قایقرانی
05:00
هندبال ایران - کره جنوبی
09:30
قایقرانی تیم ملی قایقرانی
10:30
دو و میدانی تیم ملی دو و میدانی
14:45
شطرنج تیم ملی شطرنج
15:00
فوتبال ایران - هنگ کنگ
15:00
دو و میدانی تیم ملی دو و میدانی
15:30
کبدی تیم ملی کبدی
04:00
تیراندازی با کمان تیم ملی تیر و کمان
04:30
تیراندازی با کمان تیم ملی تیر و کمان
04:30
اسکیت تیم ملی اسکیت
04:30
کوراش تیم ملی کوراش
05:00
کوراش تیم ملی کوراش
05:00
بدمینتون تیم ملی بدمینتون
05:30
قایقرانی تیم ملی قایقرانی
05:30
دو و میدانی تیم ملی دو و میدانی
05:45
کبدی تیم ملی کبدی
06:00
وزنه برداری تیم ملی وزنه برداری
14:30
شطرنج تیم ملی شطرنج
15:00
دو و میدانی تیم ملی دو و میدانی
15:10
واترپلو ایران - کره جنوبی
16:00
کبدی تیم ملی کبدی
04:00
تیراندازی با کمان تیم ملی تیر و کمان
04:10
قایقرانی تیم ملی قایقرانی
05:30
بدمینتون یگانه کرمانی- علی حیاتی
05:30
کوهنوردی تیم ملی سنگنوردی
05:30
کبدی تیم ملی کبدی
06:00
شنا محمد مقدسی
08:30
واترپلو ایران - تایلند
10:30
شطرنج تیم ملی شطرنج
15:00
دو و میدانی مهدی پیرجهان
15:05
کوهنوردی تیم ملی سنگنوردی
15:30
کبدی تیم ملی کبدی
04:00
تیراندازی با کمان تیم ملی تیر و کمان
04:10
سوارکاری تیم ملی سوارکاری
04:30
کشتی تیم ملی کشتی فرنگی
05:30
کوهنوردی تیم ملی سنگنوردی
05:30
کبدی تیم ملی کبدی
06:00
شنا محمد مقدسی
08:30
تیراندازی با کمان تیم ملی تیر و کمان
09:50
کشتی تیم ملی کشتی فرنگی
12:30
واترپلو ایران-چین
14:30
وزنه برداری تیم ملی وزنه برداری
14:30
شطرنج تیم ملی شطرنج
15:00
شنا محمد مقدسی
15:00
کوهنوردی تیم ملی سنگنوردی
15:30
کاراته تیم ملی کاراته
04:00
کاراته تیم ملی کاراته
04:00
اسکیت تیم ملی اسکیت
04:30
کوهنوردی تیم ملی سنگنوردی
04:30
جوجیتسو تیم ملی جوجیتسو
04:30
تیراندازی با کمان تیم ملی تیر و کمان
04:35
کبدی تیم ملی کبدی
05:00
قایقرانی تیم ملی قایقرانی
05:00
دوچرخه سواری علی لبیب
05:30
کشتی تیم ملی کشتی فرنگی
05:30
اسکیت تیم ملی اسکیت
09:30
فوتبال تیم ملی وزنه برداری
10:30
کشتی تیم ملی کشتی فرنگی
12:30
وزنه برداری تیم ملی وزنه برداری
14:30
شطرنج تیم ملی شطرنج
15:00
کاراته تیم ملی کاراته
04:00
فوتبال تیم ملی کاراته
04:00
تیراندازی با کمان تیم ملی تیر و کمان
04:10
قایقرانی تیم ملی قایقرانی
04:30
کوهنوردی تیم ملی سنگنوردی
04:30
کبدی تیم ملی کبدی
05:00
کشتی تیم ملی کشتی آزاد
05:30
وزنه برداری تیم ملی وزنه برداری
10:30
کبدی تیم ملی کبدی
10:30
کشتی تیم ملی کشتی آزاد
12:30
کوهنوردی تیم ملی سنگنوردی
14:00
وزنه برداری تیم ملی وزنه برداری
14:30
شطرنج تیم ملی شطرنج
15:00
کاراته تیم ملی کاراته
04:00
کاراته تیم ملی کاراته
04:00
تیراندازی با کمان تیم ملی تیر و کمان
04:10
جوجیتسو تیم ملی جوجیتسو
04:30
کشتی تیم ملی کشتی آزاد
05:30
کشتی تیم ملی کشتی آزاد
12:30
وزنه برداری تیم ملی وزنه برداری
14:30
شطرنج تیم ملی شطرنج
15:00
فوتبال تیم ملی کاراته
04:00
برنامه‌ای وجود ندارد!

لیگ های ایران

جدول لیگ های ایران

جدول لیگ برتر ایران

آخرین اخبار سایر ورزش‌ها

  • جدیدترین‌ها
  • پربازدیدترین‌ها
  • پربحث‌ترین‌ها
حداقل یکی از گزینه ها باید فعال باشد.

جدول پخش زنده مسابقات ورزشی

حداقل یکی از گزینه ها باید فعال باشد.

پنج شنبه 6 مهر

13:00
عربستان سعودی
-
ایران
بازیهای آسیایی هانگژو 2022 (بسکتبال)
18:30
السد
-
الغرافه
لیگ ستارگان قطر
20:00
فروزینونه
-
فیورنتینا
سری آ ایتالیا
20:30
المرخیه
-
الدحیل
لیگ ستارگان قطر
20:30
گرانادا
-
رئال بتیس
لالیگا اسپانیا
20:30
فنرباغچه
-
باشاک شهیر
سوپرلیگ ترکیه
21:30
آ ا ک آتن
-
آترومیتوس
سوپرلیگ یونان
22:15
جنوا
-
آاس رم
سری آ ایتالیا
23:00
اوساسونا
-
اتلتیکومادرید
لالیگا اسپانیا

جمعه 7 مهر

16:50
عجمان
-
الاتحاد کلبا
لیگ برتر امارات
18:30
الفیحا
-
الاتحاد
لیگ حرفه‌ای عربستان
18:30
شمال
-
ام صلال
لیگ ستارگان قطر
18:30
الطائی
-
النصر
لیگ حرفه‌ای عربستان
19:30
روستوف
-
اورال
لیگ برتر روسیه
19:30
شباب الاهلی امارات
-
الوحده امارات
لیگ برتر امارات
20:30
الاهلی دوحه
-
معيذر
لیگ ستارگان قطر
21:30
الهلال
-
الشباب
لیگ حرفه‌ای عربستان
22:00
هوفنهایم
-
دورتموند
بوندسلیگا آلمان
22:30
شفیلد ونزدی
-
ساندرلند
چمپیونشیپ انگلیس
22:30
استراسبورگ
-
لانس
لیگ یک فرانسه
22:30
بارسلونا
-
سویا
لالیگا اسپانیا
22:45
بنفیکا
-
پورتو
لیگ برتر پرتغال

ویدیو

بازیکنان برتر

  • گلزنان
  • پاسورها
  • کلین شیت
رضا اسدی
رضا اسدی - سپاهان
4
رضا جعفری
رضا جعفری - ملوان
3
عیسی مرادی
عیسی مرادی - شمس آذر قزوین
طالب ریکانی
طالب ریکانی - صنعت نفت آبادان
مهدی لیموچی
مهدی لیموچی - آلومینیوم اراک
شهریار مغانلو
شهریار مغانلو - سپاهان
2

لیگ قهرمانان آسیا

لیگ اروپا

لیگ کنفرانس اروپا

جدول گروه A

جدول گروه A
رتبه تيم بازی امتياز
1 لیل 1 3
2 اسلوان براتیسلاوا 1 3
3 کلاکسویک 1 0
4 المپیا لیولیانا 1 0

مقدماتی جام ملت‌های اروپا

جدول گروه A مقدماتی

جدول گروه A مقدماتی
رتبه تيم بازی امتياز
1 اسکاتلند 5 15
2 اسپانیا 4 9
3 نروژ 5 7
4 گرجستان 5 4
5 قبرس 5 0

آخرین اخبار فوتبال

  • جدیدترین‌ها
  • پربازدیدترین‌ها
  • پربحث‌ترین‌ها
حداقل یکی از گزینه ها باید فعال باشد.

لیگ های خارجی

جدول لیگ های خارجی

جدول لیگ برتر انگلیس

جام‌های حذفی باشگاهی

فینال

چهارشنبه 10 خرداد

بازیهای آسیایی هانگژو (فوتبال)

بازیهای آسیایی هانگژو (والیبال)

فینال و رده بندی

1st
2nd
3rd
4th
5th