رنکینگ فیفا

رنکینگ فیفا
رتبه تیم امتیاز امتیاز قبلی تغییرات
1 1840.93 1838.38 +1 rank-up
2 1838.45 1823.39 +1 rank-up
3 1834.21 1840.77 -2 rank-down
4 1792.53 1781.3 -
5 1792.43 1774.19 -
6 1731.23 1740.92 -
7 1730.02 1727.62 -
8 1713.66 1723.56 -
9 1707.22 1702.54 -
10 1682.85 1692.71 -
11 1677.79 1672.35 -
12 1664.24 1655.02 -
13 1653.77 1652.74 -
14 1647.42 1646.91 -
15 1631.87 1635.78 -
16 1631.29 1627.45 -
17
کلمبیا
کلمبیا
1617.08 1612.78 -
18 1613.21 1603.98 +1 rank-up
19 1594.53 1608.11 -1 rank-down
20 1588.59 1593.08 -
21
پرو
پرو
1561.2 1564.3 -
22
سوئد
سوئد
1558.7 1558.45 +1 rank-up
23 1553.76 1559.83 -1 rank-down
24 1553.23 1551.73 -
25 1541.52 1526.46 +4 rank-up
26 1538.95 1530.28 +2 rank-up
27 1536.01 1539.49 -2 rank-down
28 1535.76 1526.2 +2 rank-up
29 1532.79 1533.97 -2 rank-down
30
اوکراین
اوکراین
1530.04 1536.99 -4 rank-down
31
شیلی
شیلی
1511.32 1506.91 -
32
اتریش
اتریش
1508.24 1497.24 +2 rank-up
33
مجارستان
مجارستان
1504.24 1493.33 +3 rank-up
34
الجزایر
الجزایر
1504.19 1486.72 +6 rank-up
35 1500.67 1490.34 +4 rank-up
35
جمهوری چک
جمهوری چک
1492.21 1502.9 -3 rank-down
36
اسکاتلند
اسکاتلند
1500.52 1476.94 +6 rank-up
37
روسیه
روسیه
1495.53 1491.26 -
39 1491.12 1500.18 -7 rank-down
40
نیجریه
نیجریه
1480.8 1494.32 -5 rank-down
41 1478.13 1477.32 -
42 1470.21 1499.3 -9 rank-down
43
ترکیه
ترکیه
1465.7 1465.38 +1 rank-up
44
نروژ
نروژ
1463.77 1475.05 -1 rank-down
45
ساحل عاج
ساحل عاج
1449.95 1441.49 +2 rank-up
46
رومانی
رومانی
1444.58 1432.64 +6 rank-up
47 1442.66 1431.64 +6 rank-up
48
پاراگوئه
پاراگوئه
1440.65 1445.06 -2 rank-down
49 1436.31 1438.59 -1 rank-down
50
بورکینافاسو
بورکینافاسو
1433.91 1434.81 -
51
اسلواکی
اسلواکی
1433.77 1425.58 +3 rank-up
52
یونان
یونان
1433.01 1433.59 -1 rank-down
53
مالی
مالی
1430.75 1449.05 -8 rank-down
54 1421.46 1438.13 -5 rank-down
55
ونزوئلا
ونزوئلا
1410.47 1406.1 -
56
فنلاند
فنلاند
1405.31 1405.71 -
57
بوسنی
بوسنی
1403.04 1403.51 -
58
پاناما
پاناما
1399.23 1391.7 +3 rank-up
59
اسلوونی
اسلوونی
1398.47 1389.06 +3 rank-up
60 1396.01 1400.02 -2 rank-down
61 1388.61 1393.56 -1 rank-down
62
ایرلند شمالی
ایرلند شمالی
1385.93 1396.55 -3 rank-down
63
جامائیکا
جامائیکا
1381.87 1379.29 +1 rank-up
64
ایسلند
ایسلند
1369.03 1380.35 -1 rank-down
65
مقدونیه
مقدونیه
1363.07 1355.28 -
66
آفریقای جنوبی
آفریقای جنوبی
1350.08 1350.36 +1 rank-up
67
عراق
عراق
1347.84 1342.39 +1 rank-up
68
آلبانی
آلبانی
1344.95 1353.03 -2 rank-down
69
مونته نگرو
مونته نگرو
1343.28 1339.15 -

آخرین به روز رسانی:

رنکینگ فیفا بر اساس محاسبات روزانه (غیر رسمی)
رتبه تیم امتیاز امتیاز قبلی تغییرات
1 1840.93 1838.38 +1 rank-up
2 1838.45 1823.39 +1 rank-up
3 1834.21 1840.77 -2 rank-down
4 1792.53 1781.3 -
5 1792.43 1774.19 -
6 1731.23 1740.92 -
7 1730.02 1727.62 -
8 1713.66 1723.56 -
9 1707.22 1702.54 -
10 1682.85 1692.71 -
11 1677.79 1672.35 -
12 1664.24 1655.02 -
13 1653.67 1652.74 -
14 1647.42 1646.91 -
15 1631.97 1635.78 -
16 1631.29 1627.45 -
17
کلمبیا
کلمبیا
1617.08 1612.78 -
18 1613.21 1603.98 +1 rank-up
19 1594.53 1608.11 -1 rank-down
20 1588.59 1593.08 -
21
پرو
پرو
1561.2 1564.3 -
22
سوئد
سوئد
1558.7 1558.45 +1 rank-up
23 1553.76 1559.83 -1 rank-down
24 1553.23 1551.73 -
25 1541.52 1526.46 +4 rank-up
26 1538.95 1530.28 +2 rank-up
27 1536.01 1539.49 -2 rank-down
28 1535.76 1526.2 +2 rank-up
29 1532.79 1533.97 -2 rank-down
30
اوکراین
اوکراین
1530.04 1536.99 -4 rank-down
31
شیلی
شیلی
1511.32 1506.91 -
32
اتریش
اتریش
1508.24 1497.24 +2 rank-up
33
مجارستان
مجارستان
1504.24 1493.33 +3 rank-up
34
الجزایر
الجزایر
1504.19 1486.72 +6 rank-up
35 1500.67 1490.34 +4 rank-up
36
اسکاتلند
اسکاتلند
1500.52 1476.94 +6 rank-up
37
روسیه
روسیه
1495.53 1491.26 -
39
جمهوری چک
جمهوری چک
1490.61 1502.9 -7 rank-down
39 1491.12 1500.18 -7 rank-down
40
نیجریه
نیجریه
1480.8 1494.32 -5 rank-down
41 1478.13 1477.32 -
42 1470.21 1499.3 -9 rank-down
43
ترکیه
ترکیه
1465.7 1465.38 +1 rank-up
44
نروژ
نروژ
1463.77 1475.05 -1 rank-down
45
ساحل عاج
ساحل عاج
1449.95 1441.49 +2 rank-up
46
رومانی
رومانی
1444.58 1432.64 +6 rank-up
47 1442.66 1431.64 +6 rank-up
48
پاراگوئه
پاراگوئه
1440.65 1445.06 -2 rank-down
49 1436.31 1438.59 -1 rank-down
50
بورکینافاسو
بورکینافاسو
1433.91 1434.81 -
51
اسلواکی
اسلواکی
1433.77 1425.58 +3 rank-up
52
یونان
یونان
1433.01 1433.59 -1 rank-down
53
مالی
مالی
1430.75 1449.05 -8 rank-down
54 1421.46 1438.13 -5 rank-down
55
ونزوئلا
ونزوئلا
1410.47 1406.1 -
56
فنلاند
فنلاند
1405.31 1405.71 -
57
بوسنی
بوسنی
1403.04 1403.51 -
58
پاناما
پاناما
1399.23 1391.7 +3 rank-up
59
اسلوونی
اسلوونی
1398.47 1389.06 +3 rank-up
60 1396.01 1400.02 -2 rank-down
61 1388.61 1393.56 -1 rank-down
62
ایرلند شمالی
ایرلند شمالی
1385.93 1396.55 -3 rank-down
63
جامائیکا
جامائیکا
1381.87 1379.29 +1 rank-up
64
ایسلند
ایسلند
1369.03 1380.35 -1 rank-down
65
مقدونیه
مقدونیه
1363.07 1355.28 -
66
آفریقای جنوبی
آفریقای جنوبی
1350.08 1350.36 +1 rank-up
67
عراق
عراق
1347.84 1342.39 +1 rank-up
68
آلبانی
آلبانی
1344.95 1353.03 -2 rank-down
69
مونته نگرو
مونته نگرو
1343.28 1339.15 -

آخرین به روز رسانی: