لوگو آنتن از طریق اپلیکیشن آنتن مسابقات ورزشی روز دنیا را به صورت زنده تماشا کنید

بازی استقلال - التعاون عربستان

لیگ قهرمانان آسیا گروه A (هفته 1)

استقلال

3 0

التعاون عربستان

19:00 1395/12/09
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
3
6
خطا
8
2
آفساید
0
3
موقعیت گل
4
44
٪ مالکیت توپ
56
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
0
1
کرنر
3
15
خطا
18
4
آفساید
0
8
موقعیت گل
12
40
٪ مالکیت توپ
60
1
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
3
3
شوت خارج از چارچوب
7
3
شوت داخل چارچوب
2
1
کرنر
0
9
خطا
10
2
آفساید
0
5
موقعیت گل
8
36
٪ مالکیت توپ
64
0
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
5
2
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی استقلال و التعاون عربستان

لیگ قهرمانان آسیا گروه A

استقلال

2
1

التعاون عربستان

20:20
1396/02/19

اخبار بازی