کد: 606 | 20 بهمن 1402 ساعت 12:03 | 1.4K بازدید

وزن کشی۳هزار پهلوانک در تهران‌

جشنواره ۳ هزار نفری کشتی در رده سنی خردسالان و نونهالان در رشته آزاد و فرنگی به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر و با نام  ابراهیم جوادی دارنده 4 مدال طلای جهان و یک مدال برنز المپیک،در سالن هفتم تیر برگزار خواهد شد.

وزن کشی۳هزار پهلوانک در تهران‌
وزن کشی۳هزار پهلوانک در تهران‌
وزن کشی۳هزار پهلوانک در تهران‌
وزن کشی۳هزار پهلوانک در تهران‌
وزن کشی۳هزار پهلوانک در تهران‌
وزن کشی۳هزار پهلوانک در تهران‌
وزن کشی۳هزار پهلوانک در تهران‌
وزن کشی۳هزار پهلوانک در تهران‌
وزن کشی۳هزار پهلوانک در تهران‌
وزن کشی۳هزار پهلوانک در تهران‌
وزن کشی۳هزار پهلوانک در تهران‌
وزن کشی۳هزار پهلوانک در تهران‌
وزن کشی۳هزار پهلوانک در تهران‌
وزن کشی۳هزار پهلوانک در تهران‌
وزن کشی۳هزار پهلوانک در تهران‌
وزن کشی۳هزار پهلوانک در تهران‌
وزن کشی۳هزار پهلوانک در تهران‌
وزن کشی۳هزار پهلوانک در تهران‌
وزن کشی۳هزار پهلوانک در تهران‌
وزن کشی۳هزار پهلوانک در تهران‌
وزن کشی۳هزار پهلوانک در تهران‌
وزن کشی۳هزار پهلوانک در تهران‌
وزن کشی۳هزار پهلوانک در تهران‌
وزن کشی۳هزار پهلوانک در تهران‌
وزن کشی۳هزار پهلوانک در تهران‌
وزن کشی۳هزار پهلوانک در تهران‌
وزن کشی۳هزار پهلوانک در تهران‌
وزن کشی۳هزار پهلوانک در تهران‌
وزن کشی۳هزار پهلوانک در تهران‌
وزن کشی۳هزار پهلوانک در تهران‌
وزن کشی۳هزار پهلوانک در تهران‌

دیدگاهها