کد: 613 | 21 بهمن 1402 ساعت 15:06 | 1.7K بازدید

قهرمانی دانشگاه آزاد در اکشن‌ترین لیگ ایران

مرحله پایانی رقابت‌های لیگ برتر ووشو مردان ایران، به میزبانی آکادمی ملی ووشو ایران در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد که در پایان، تیم دانشگاه آزاد خراسان رضوی به عنوان قهرمانی رسید.

قهرمانی دانشگاه آزاد در اکشن‌ترین لیگ ایران
قهرمانی دانشگاه آزاد در اکشن‌ترین لیگ ایران
قهرمانی دانشگاه آزاد در اکشن‌ترین لیگ ایران
قهرمانی دانشگاه آزاد در اکشن‌ترین لیگ ایران
قهرمانی دانشگاه آزاد در اکشن‌ترین لیگ ایران
قهرمانی دانشگاه آزاد در اکشن‌ترین لیگ ایران
قهرمانی دانشگاه آزاد در اکشن‌ترین لیگ ایران
قهرمانی دانشگاه آزاد در اکشن‌ترین لیگ ایران
قهرمانی دانشگاه آزاد در اکشن‌ترین لیگ ایران
قهرمانی دانشگاه آزاد در اکشن‌ترین لیگ ایران
قهرمانی دانشگاه آزاد در اکشن‌ترین لیگ ایران
قهرمانی دانشگاه آزاد در اکشن‌ترین لیگ ایران
قهرمانی دانشگاه آزاد در اکشن‌ترین لیگ ایران
قهرمانی دانشگاه آزاد در اکشن‌ترین لیگ ایران
قهرمانی دانشگاه آزاد در اکشن‌ترین لیگ ایران
قهرمانی دانشگاه آزاد در اکشن‌ترین لیگ ایران

دیدگاهها