کد: 617 | 23 بهمن 1402 ساعت 13:25 | 3.3K بازدید

قهرمانی با اقتدار زنان ایران در کافا

مسابقات فوتسال کافا که از یکشنبه هفته گذشته برای تیم ملی فوتسال زنان آغاز شد، روز گذشته با قهرمانی مقتدرانه ایران پایان یافت.این سومین باری است که تیم ملی فوتسال زنان ایران قهرمان مسابقات کافا می شود.

قهرمانی با اقتدار زنان ایران در کافا
قهرمانی با اقتدار زنان ایران در کافا
قهرمانی با اقتدار زنان ایران در کافا
قهرمانی با اقتدار زنان ایران در کافا
قهرمانی با اقتدار زنان ایران در کافا
قهرمانی با اقتدار زنان ایران در کافا
قهرمانی با اقتدار زنان ایران در کافا
قهرمانی با اقتدار زنان ایران در کافا
قهرمانی با اقتدار زنان ایران در کافا
قهرمانی با اقتدار زنان ایران در کافا
قهرمانی با اقتدار زنان ایران در کافا
قهرمانی با اقتدار زنان ایران در کافا
قهرمانی با اقتدار زنان ایران در کافا
قهرمانی با اقتدار زنان ایران در کافا
قهرمانی با اقتدار زنان ایران در کافا
قهرمانی با اقتدار زنان ایران در کافا
قهرمانی با اقتدار زنان ایران در کافا
قهرمانی با اقتدار زنان ایران در کافا
قهرمانی با اقتدار زنان ایران در کافا
قهرمانی با اقتدار زنان ایران در کافا
قهرمانی با اقتدار زنان ایران در کافا
قهرمانی با اقتدار زنان ایران در کافا

دیدگاهها