کد: 842 | 22 خرداد 1403 ساعت 17:56 | 2.4K بازدید

به‌جا مانده از آخرین تمرین توپی تیم ملی پیش از بازی با ازبکستان!

تصاویری از آخرین جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران در فاصله یک روز مانده به دیدار حساس مرحله نخست از دور مقدماتی جام جهانی 2026 مقابل ازبکستان، که در ورزشگاه دستگردی تهران برگزار شد و بازیکنان آخرین مسائل تاکتیکی را زیر نظر کادر فنی مرور کردند.

گفتنی است دیدار تیم‌های ملی ایران و ازبکستان از ساعت 20:30 امروز در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود.

به‌جا مانده از آخرین تمرین توپی تیم ملی پیش از بازی با ازبکستان!
به‌جا مانده از آخرین تمرین توپی تیم ملی پیش از بازی با ازبکستان!
به‌جا مانده از آخرین تمرین توپی تیم ملی پیش از بازی با ازبکستان!
به‌جا مانده از آخرین تمرین توپی تیم ملی پیش از بازی با ازبکستان!
به‌جا مانده از آخرین تمرین توپی تیم ملی پیش از بازی با ازبکستان!
به‌جا مانده از آخرین تمرین توپی تیم ملی پیش از بازی با ازبکستان!
به‌جا مانده از آخرین تمرین توپی تیم ملی پیش از بازی با ازبکستان!
به‌جا مانده از آخرین تمرین توپی تیم ملی پیش از بازی با ازبکستان!
به‌جا مانده از آخرین تمرین توپی تیم ملی پیش از بازی با ازبکستان!
به‌جا مانده از آخرین تمرین توپی تیم ملی پیش از بازی با ازبکستان!
به‌جا مانده از آخرین تمرین توپی تیم ملی پیش از بازی با ازبکستان!
به‌جا مانده از آخرین تمرین توپی تیم ملی پیش از بازی با ازبکستان!
به‌جا مانده از آخرین تمرین توپی تیم ملی پیش از بازی با ازبکستان!
به‌جا مانده از آخرین تمرین توپی تیم ملی پیش از بازی با ازبکستان!
به‌جا مانده از آخرین تمرین توپی تیم ملی پیش از بازی با ازبکستان!
به‌جا مانده از آخرین تمرین توپی تیم ملی پیش از بازی با ازبکستان!
به‌جا مانده از آخرین تمرین توپی تیم ملی پیش از بازی با ازبکستان!
به‌جا مانده از آخرین تمرین توپی تیم ملی پیش از بازی با ازبکستان!
به‌جا مانده از آخرین تمرین توپی تیم ملی پیش از بازی با ازبکستان!
به‌جا مانده از آخرین تمرین توپی تیم ملی پیش از بازی با ازبکستان!
به‌جا مانده از آخرین تمرین توپی تیم ملی پیش از بازی با ازبکستان!
به‌جا مانده از آخرین تمرین توپی تیم ملی پیش از بازی با ازبکستان!

دیدگاهها