کد: 858 | 17 تیر 1403 ساعت 17:40 | 3.8K بازدید

مرحله سوم مسابقات انتخابی تیم‌ملی کاراته

تصاویری از مرحله سوم انتخابی تیم ملی زیر ۱۸ سال کاراته در سالن کبکانیان تهران را در زیر مشاهده می‌کنید.

مرحله سوم مسابقات انتخابی تیم‌ملی کاراته
مرحله سوم مسابقات انتخابی تیم‌ملی کاراته
مرحله سوم مسابقات انتخابی تیم‌ملی کاراته
مرحله سوم مسابقات انتخابی تیم‌ملی کاراته
مرحله سوم مسابقات انتخابی تیم‌ملی کاراته
مرحله سوم مسابقات انتخابی تیم‌ملی کاراته
مرحله سوم مسابقات انتخابی تیم‌ملی کاراته
مرحله سوم مسابقات انتخابی تیم‌ملی کاراته
مرحله سوم مسابقات انتخابی تیم‌ملی کاراته
مرحله سوم مسابقات انتخابی تیم‌ملی کاراته
مرحله سوم مسابقات انتخابی تیم‌ملی کاراته
مرحله سوم مسابقات انتخابی تیم‌ملی کاراته
مرحله سوم مسابقات انتخابی تیم‌ملی کاراته
مرحله سوم مسابقات انتخابی تیم‌ملی کاراته
مرحله سوم مسابقات انتخابی تیم‌ملی کاراته
مرحله سوم مسابقات انتخابی تیم‌ملی کاراته
مرحله سوم مسابقات انتخابی تیم‌ملی کاراته
مرحله سوم مسابقات انتخابی تیم‌ملی کاراته
مرحله سوم مسابقات انتخابی تیم‌ملی کاراته
مرحله سوم مسابقات انتخابی تیم‌ملی کاراته
مرحله سوم مسابقات انتخابی تیم‌ملی کاراته
مرحله سوم مسابقات انتخابی تیم‌ملی کاراته

دیدگاه‌ها