کد: 861 | 18 تیر 1403 ساعت 22:55 | 2.3K بازدید

برترین‌های بسکتبال از ستاره سابق جایزه گرفتند

تصاویر جذاب از اهدای جام و یادگاری‌های ایرانی توسط حامد حدادی کاپیتان سابق تیم ملی بسکتبال ایران به برترین‌های اولین دوره رقابت‌های بین المللی کاله کاپ در سالن فدراسیون بسکتبال را باهم خواهیم دید.

برترین‌های بسکتبال از ستاره سابق جایزه گرفتند
برترین‌های بسکتبال از ستاره سابق جایزه گرفتند
برترین‌های بسکتبال از ستاره سابق جایزه گرفتند
برترین‌های بسکتبال از ستاره سابق جایزه گرفتند
برترین‌های بسکتبال از ستاره سابق جایزه گرفتند
برترین‌های بسکتبال از ستاره سابق جایزه گرفتند
برترین‌های بسکتبال از ستاره سابق جایزه گرفتند
برترین‌های بسکتبال از ستاره سابق جایزه گرفتند
برترین‌های بسکتبال از ستاره سابق جایزه گرفتند
برترین‌های بسکتبال از ستاره سابق جایزه گرفتند
برترین‌های بسکتبال از ستاره سابق جایزه گرفتند
برترین‌های بسکتبال از ستاره سابق جایزه گرفتند
برترین‌های بسکتبال از ستاره سابق جایزه گرفتند
برترین‌های بسکتبال از ستاره سابق جایزه گرفتند
برترین‌های بسکتبال از ستاره سابق جایزه گرفتند
برترین‌های بسکتبال از ستاره سابق جایزه گرفتند
برترین‌های بسکتبال از ستاره سابق جایزه گرفتند
برترین‌های بسکتبال از ستاره سابق جایزه گرفتند
برترین‌های بسکتبال از ستاره سابق جایزه گرفتند
برترین‌های بسکتبال از ستاره سابق جایزه گرفتند
برترین‌های بسکتبال از ستاره سابق جایزه گرفتند
برترین‌های بسکتبال از ستاره سابق جایزه گرفتند
برترین‌های بسکتبال از ستاره سابق جایزه گرفتند
برترین‌های بسکتبال از ستاره سابق جایزه گرفتند
برترین‌های بسکتبال از ستاره سابق جایزه گرفتند
برترین‌های بسکتبال از ستاره سابق جایزه گرفتند
برترین‌های بسکتبال از ستاره سابق جایزه گرفتند
برترین‌های بسکتبال از ستاره سابق جایزه گرفتند
برترین‌های بسکتبال از ستاره سابق جایزه گرفتند

دیدگاه‌ها