کد: 862 | 19 تیر 1403 ساعت 19:46 | 3.5K بازدید

مبارزه جانانه در پیست یخ در گرمای تابستان!

تصاویری از دیدار تدارکاتی تیم‌های ملی بزرگسالان و جوانان هاکی روی یخ در پیست ایرانمال

مبارزه جانانه در پیست یخ در گرمای تابستان!
مبارزه جانانه در پیست یخ در گرمای تابستان!
مبارزه جانانه در پیست یخ در گرمای تابستان!
مبارزه جانانه در پیست یخ در گرمای تابستان!
مبارزه جانانه در پیست یخ در گرمای تابستان!
مبارزه جانانه در پیست یخ در گرمای تابستان!
مبارزه جانانه در پیست یخ در گرمای تابستان!
مبارزه جانانه در پیست یخ در گرمای تابستان!
مبارزه جانانه در پیست یخ در گرمای تابستان!
مبارزه جانانه در پیست یخ در گرمای تابستان!
مبارزه جانانه در پیست یخ در گرمای تابستان!
مبارزه جانانه در پیست یخ در گرمای تابستان!
مبارزه جانانه در پیست یخ در گرمای تابستان!
مبارزه جانانه در پیست یخ در گرمای تابستان!
مبارزه جانانه در پیست یخ در گرمای تابستان!
مبارزه جانانه در پیست یخ در گرمای تابستان!
مبارزه جانانه در پیست یخ در گرمای تابستان!
مبارزه جانانه در پیست یخ در گرمای تابستان!
مبارزه جانانه در پیست یخ در گرمای تابستان!
مبارزه جانانه در پیست یخ در گرمای تابستان!
مبارزه جانانه در پیست یخ در گرمای تابستان!
مبارزه جانانه در پیست یخ در گرمای تابستان!
مبارزه جانانه در پیست یخ در گرمای تابستان!
مبارزه جانانه در پیست یخ در گرمای تابستان!
مبارزه جانانه در پیست یخ در گرمای تابستان!
مبارزه جانانه در پیست یخ در گرمای تابستان!
مبارزه جانانه در پیست یخ در گرمای تابستان!
مبارزه جانانه در پیست یخ در گرمای تابستان!

دیدگاه‌ها