کد: 863 | 20 تیر 1403 ساعت 15:50 | 3.8K بازدید

قنبری سکاندار هیات فوتبال استان فارس

مجمع انتخاباتی هیات فوتبال استان فارس صبح امروز 20 تیر ماه با حضور مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، مدیر کل ورزش و جوانان فارس و اعضای مجمع  برگزار شد.

در‌ ادامه فرایند رای گیری با کاندیداتوری، حمید رضا زارعی و حسین قنبری آغاز و حسین قنبری با کسب 31 رای از مجموع 53 رأی به عنوان رئیس هیات فوتبال استان فارس برای چهار سال انتخاب شد.گزارش تصویری این مجمع را باهم خواهیم دید.

قنبری سکاندار هیات فوتبال استان فارس
قنبری سکاندار هیات فوتبال استان فارس
قنبری سکاندار هیات فوتبال استان فارس
قنبری سکاندار هیات فوتبال استان فارس
قنبری سکاندار هیات فوتبال استان فارس
قنبری سکاندار هیات فوتبال استان فارس
قنبری سکاندار هیات فوتبال استان فارس
قنبری سکاندار هیات فوتبال استان فارس
قنبری سکاندار هیات فوتبال استان فارس
قنبری سکاندار هیات فوتبال استان فارس
قنبری سکاندار هیات فوتبال استان فارس
قنبری سکاندار هیات فوتبال استان فارس
قنبری سکاندار هیات فوتبال استان فارس
قنبری سکاندار هیات فوتبال استان فارس
قنبری سکاندار هیات فوتبال استان فارس
قنبری سکاندار هیات فوتبال استان فارس
قنبری سکاندار هیات فوتبال استان فارس
قنبری سکاندار هیات فوتبال استان فارس
قنبری سکاندار هیات فوتبال استان فارس
قنبری سکاندار هیات فوتبال استان فارس
قنبری سکاندار هیات فوتبال استان فارس
قنبری سکاندار هیات فوتبال استان فارس
قنبری سکاندار هیات فوتبال استان فارس
قنبری سکاندار هیات فوتبال استان فارس
قنبری سکاندار هیات فوتبال استان فارس
قنبری سکاندار هیات فوتبال استان فارس
قنبری سکاندار هیات فوتبال استان فارس
قنبری سکاندار هیات فوتبال استان فارس
قنبری سکاندار هیات فوتبال استان فارس
قنبری سکاندار هیات فوتبال استان فارس
قنبری سکاندار هیات فوتبال استان فارس
قنبری سکاندار هیات فوتبال استان فارس
قنبری سکاندار هیات فوتبال استان فارس
قنبری سکاندار هیات فوتبال استان فارس
قنبری سکاندار هیات فوتبال استان فارس
قنبری سکاندار هیات فوتبال استان فارس
قنبری سکاندار هیات فوتبال استان فارس
قنبری سکاندار هیات فوتبال استان فارس
قنبری سکاندار هیات فوتبال استان فارس
قنبری سکاندار هیات فوتبال استان فارس
قنبری سکاندار هیات فوتبال استان فارس
قنبری سکاندار هیات فوتبال استان فارس
قنبری سکاندار هیات فوتبال استان فارس

دیدگاه‌ها