لیگ برتر بسکتبال
بازی برد باخت گل -/+ تفاضل امتياز
1
شهرداری گرگان
شهرداری گرگان
12 10 2 1031-873 158 22
2
کاله
کاله
12 9 3 1065-914 151 21
3
مهرام
مهرام
12 9 3 907-797 110 21
4
ذوب آهن
ذوب آهن
12 8 4 928-851 77 20
5
پالایش نفت آبادان
پالایش نفت آبادان
12 8 4 923-870 53 20
6
آویژه صنعت مشهد
آویژه صنعت مشهد
12 7 5 776-791 -15 19
7
نبوغ اراک
نبوغ اراک
12 6 6 857-862 -5 18
8
مس کرمان
مس کرمان
12 5 7 789-859 -70 17
9
مس رفسنجان
مس رفسنجان
12 3 9 797-860 -63 15
10
صنایع هرمزگان
صنایع هرمزگان
12 3 9 784-883 -99 15
11
رعد پدافند تهران
رعد پدافند تهران
12 2 10 867-1015 -148 14
12
توفارقان آذرشهر
توفارقان آذرشهر
12 2 10 767-916 -149 14