هفته اول لیگ برتر بسکتبال

لیگ برتر بسکتبال | فصل : 1401 | هفته : 1

نتیجه نهایی

توفارقان آذرشهر

70 - 67
1401/07/07 16:00

صنعت مس رفسنجان

توفارقان آذرشهر
صنعت مس رفسنجان