هفته اول لیگ برتر بسکتبال

لیگ برتر بسکتبال | فصل : 1401 | هفته : 1

نتیجه نهایی

مهرام

92 - 65
1401/07/07 16:00

رعد پدافند تهران

مهرام
رعد پدافند تهران