هفته اول لیگ برتر بسکتبال

لیگ برتر بسکتبال | فصل : 1401 | هفته : 1

نتیجه نهایی

آویژه صنعت مشهد

70 - 68
1401/07/07 16:00

نبوغ اراک

آویژه صنعت مشهد
نبوغ اراک