بازی بسکتبال رعد پدافند تهران و شهرداری گرگان - 6 بهمن 1401

6 بهمن 1401 - 16:00
نتیجه نهایی

رعد پدافند تهران

66 - 86
نتیجه نهایی

شهرداری گرگان

لیگ لیگ برتر بسکتبال | فصل : 1401 | هفته : 21
Q1 Q2 Q3 Q4
رعد پدافند تهران 17 24 10 15
شهرداری گرگان 18 21 24 23