بازی بسکتبال پالایش نفت آبادان و توفارقان آذرشهر - 6 بهمن 1401

6 بهمن 1401 - 16:00
نتیجه نهایی

پالایش نفت آبادان

99 - 80
نتیجه نهایی

توفارقان آذرشهر

لیگ لیگ برتر بسکتبال | فصل : 1401 | هفته : 21
پالایش نفت آبادان
توفارقان آذرشهر