بازی بسکتبال کاله و مهرام - 6 بهمن 1401

6 بهمن 1401 - 16:00
نتیجه نهایی

کاله

84 - 73
نتیجه نهایی

مهرام

لیگ لیگ برتر بسکتبال | فصل : 1401 | هفته : 21
کاله
مهرام