بازی بسکتبال رعد پدافند مشهد و طبیعت - 29 آبان 1402

29 آبان 1402 - 16:00
نتیجه نهایی

رعد پدافند مشهد

74 - 115
نتیجه نهایی

طبیعت

لیگ لیگ برتر بسکتبال | فصل : 1402 | هفته : 5
رعد پدافند مشهد
طبیعت