بازی بسکتبال ذوب آهن و کاله - 19 فروردين 1403

19 فروردين 1403 - 19:30
نتیجه نهایی

ذوب آهن

90 - 82
نتیجه نهایی

کاله