بازی بسکتبال شهرداری گرگان و طبیعت - 28 اردیبهشت 1403

28 اردیبهشت 1403 - 16:00
نتیجه نهایی

شهرداری گرگان

79 - 86
نتیجه نهایی

طبیعت

لیگ لیگ برتر بسکتبال | فصل : 1402
شهرداری گرگان
طبیعت