رتبه بازی برد مساوی باخت گل -/+ تفاضل امتياز
1
دانمارک
دانمارک
4 3 0 1 6-3 3 9
2
کرواسی
کرواسی
4 2 1 1 3-4 -1 7
3
اتریش
اتریش
4 1 1 2 5-5 0 4
4
فرانسه
فرانسه
4 0 2 2 3-5 -2 2