یک هشتم

یک چهارم

نیمه نهایی

فینال

رفت و برگشت (مشاهده)
یوونتوس
یوونتوس
5
دورتموند
دورتموند
1
close
رفت 1393/12/05 23:15 info video
یوونتوس
یوونتوس
2
دورتموند
دورتموند
1
برگشت 1393/12/27 23:15 info video
دورتموند
دورتموند
0
یوونتوس
یوونتوس
3
رفت و برگشت (مشاهده)
آرسنال
آرسنال
3
موناکو
موناکو
3
close
رفت 1393/12/06 23:15 info video
آرسنال
آرسنال
1
موناکو
موناکو
3
برگشت 1393/12/26 23:15 info video
موناکو
موناکو
0
آرسنال
آرسنال
2
رفت و برگشت (مشاهده)
بایرلورکوزن
بایرلورکوزن
1 (2)
اتلتیکومادرید
اتلتیکومادرید
1 (3)
close
رفت 1393/12/06 23:15 info video
بایرلورکوزن
بایرلورکوزن
1
اتلتیکومادرید
اتلتیکومادرید
0
برگشت 1393/12/26 23:15 info video
اتلتیکومادرید
اتلتیکومادرید
1 (3)
بایرلورکوزن
بایرلورکوزن
0 (2)
رفت و برگشت (مشاهده)
شالکه
شالکه
4
رئال مادرید
رئال مادرید
5
close
رفت 1393/11/29 23:15 info video
شالکه
شالکه
0
رئال مادرید
رئال مادرید
2
برگشت 1393/12/19 23:15 info video
رئال مادرید
رئال مادرید
3
شالکه
شالکه
4
رفت و برگشت (مشاهده)
پاری سن ژرمن
پاری سن ژرمن
3
چلسی
چلسی
3
close
رفت 1393/11/28 23:15 info video
پاری سن ژرمن
پاری سن ژرمن
1
چلسی
چلسی
1
برگشت 1393/12/20 23:15 info video
چلسی
چلسی
2
پاری سن ژرمن
پاری سن ژرمن
2
رفت و برگشت (مشاهده)
منچسترسیتی
منچسترسیتی
1
بارسلونا
بارسلونا
3
close
رفت 1393/12/05 23:15 info video
منچسترسیتی
منچسترسیتی
1
بارسلونا
بارسلونا
2
برگشت 1393/12/27 23:15 info video
بارسلونا
بارسلونا
1
منچسترسیتی
منچسترسیتی
0
رفت و برگشت (مشاهده)
بازل
بازل
1
پورتو
پورتو
5
close
رفت 1393/11/29 23:15 info video
بازل
بازل
1
پورتو
پورتو
1
برگشت 1393/12/19 23:15 info video
پورتو
پورتو
4
بازل
بازل
0
رفت و برگشت (مشاهده)
شاختار
شاختار
0
بایرن مونیخ
بایرن مونیخ
7
close
رفت 1393/11/28 23:15 info video
شاختار
شاختار
0
بایرن مونیخ
بایرن مونیخ
0
برگشت 1393/12/20 23:15 info video
بایرن مونیخ
بایرن مونیخ
7
شاختار
شاختار
0
رفت و برگشت (مشاهده)
یوونتوس
یوونتوس
1
موناکو
موناکو
0
close
رفت 1394/01/25 23:15 info video
یوونتوس
یوونتوس
1
موناکو
موناکو
0
برگشت 1394/02/02 23:15 info video
موناکو
موناکو
0
یوونتوس
یوونتوس
0
رفت و برگشت (مشاهده)
اتلتیکومادرید
اتلتیکومادرید
0
رئال مادرید
رئال مادرید
1
close
رفت 1394/01/25 23:15 info video
اتلتیکومادرید
اتلتیکومادرید
0
رئال مادرید
رئال مادرید
0
برگشت 1394/02/02 23:15 info video
رئال مادرید
رئال مادرید
1
اتلتیکومادرید
اتلتیکومادرید
0
رفت و برگشت (مشاهده)
پاری سن ژرمن
پاری سن ژرمن
1
بارسلونا
بارسلونا
5
close
رفت 1394/01/26 23:15 info video
پاری سن ژرمن
پاری سن ژرمن
1
بارسلونا
بارسلونا
3
برگشت 1394/02/01 23:15 info video
بارسلونا
بارسلونا
2
پاری سن ژرمن
پاری سن ژرمن
0
رفت و برگشت (مشاهده)
پورتو
پورتو
4
بایرن مونیخ
بایرن مونیخ
7
close
رفت 1394/01/26 23:15 info video
پورتو
پورتو
3
بایرن مونیخ
بایرن مونیخ
1
برگشت 1394/02/01 23:15 info video
بایرن مونیخ
بایرن مونیخ
6
پورتو
پورتو
1
رفت و برگشت (مشاهده)
یوونتوس
یوونتوس
3
رئال مادرید
رئال مادرید
2
close
رفت 1394/02/15 23:15 info video
یوونتوس
یوونتوس
2
رئال مادرید
رئال مادرید
1
برگشت 1394/02/23 23:15 info video
رئال مادرید
رئال مادرید
1
یوونتوس
یوونتوس
1
رفت و برگشت (مشاهده)
بارسلونا
بارسلونا
5
بایرن مونیخ
بایرن مونیخ
3
close
رفت 1394/02/16 23:15 info video
بارسلونا
بارسلونا
3
بایرن مونیخ
بایرن مونیخ
0
برگشت 1394/02/22 23:15 info video
بایرن مونیخ
بایرن مونیخ
3
بارسلونا
بارسلونا
2
فینال
1394/03/16 23:15 info video
یوونتوس
یوونتوس
1
بارسلونا
بارسلونا
3