یک هشتم

یک چهارم

نیمه نهایی

فینال

رفت و برگشت (مشاهده)
اسپورتینگ
اسپورتینگ
0
منچسترسیتی
منچسترسیتی
5
close
رفت 1400/11/26 23:30 info video
اسپورتینگ
اسپورتینگ
0
منچسترسیتی
منچسترسیتی
5
برگشت 1400/12/18 23:30 info video
منچسترسیتی
منچسترسیتی
0
اسپورتینگ
اسپورتینگ
0
رفت و برگشت (مشاهده)
اتلتیکومادرید
اتلتیکومادرید
2
منچستریونایتد
منچستریونایتد
1
close
رفت 1400/12/04 23:30 info video
اتلتیکومادرید
اتلتیکومادرید
1
منچستریونایتد
منچستریونایتد
1
برگشت 1400/12/24 23:30 info video
منچستریونایتد
منچستریونایتد
0
اتلتیکومادرید
اتلتیکومادرید
1
رفت و برگشت (مشاهده)
چلسی
چلسی
4
لیل
لیل
1
close
رفت 1400/12/03 23:30 info video
چلسی
چلسی
2
لیل
لیل
0
برگشت 1400/12/25 23:30 info video
لیل
لیل
1
چلسی
چلسی
2
رفت و برگشت (مشاهده)
پاری سن ژرمن
پاری سن ژرمن
2
رئال مادرید
رئال مادرید
3
close
رفت 1400/11/26 23:30 info video
پاری سن ژرمن
پاری سن ژرمن
1
رئال مادرید
رئال مادرید
0
برگشت 1400/12/18 23:30 info video
رئال مادرید
رئال مادرید
3
پاری سن ژرمن
پاری سن ژرمن
1
رفت و برگشت (مشاهده)
سالزبورگ
سالزبورگ
2
بایرن مونیخ
بایرن مونیخ
8
close
رفت 1400/11/27 23:30 info video
سالزبورگ
سالزبورگ
1
بایرن مونیخ
بایرن مونیخ
1
برگشت 1400/12/17 23:30 info video
بایرن مونیخ
بایرن مونیخ
7
سالزبورگ
سالزبورگ
1
رفت و برگشت (مشاهده)
ویارئال
ویارئال
4
یوونتوس
یوونتوس
1
close
رفت 1400/12/03 23:30 info video
ویارئال
ویارئال
1
یوونتوس
یوونتوس
1
برگشت 1400/12/25 23:30 info video
یوونتوس
یوونتوس
0
ویارئال
ویارئال
3
رفت و برگشت (مشاهده)
بنفیکا
بنفیکا
3
آژاکس
آژاکس
2
close
رفت 1400/12/04 23:30 info video
بنفیکا
بنفیکا
2
آژاکس
آژاکس
2
برگشت 1400/12/24 23:30 info video
آژاکس
آژاکس
0
بنفیکا
بنفیکا
1
رفت و برگشت (مشاهده)
اینتر
اینتر
1
لیورپول
لیورپول
2
close
رفت 1400/11/27 23:30 info video
اینتر
اینتر
0
لیورپول
لیورپول
2
برگشت 1400/12/17 23:30 info video
لیورپول
لیورپول
0
اینتر
اینتر
1
رفت و برگشت (مشاهده)
منچسترسیتی
منچسترسیتی
1
اتلتیکومادرید
اتلتیکومادرید
0
close
رفت 1401/01/16 23:30 info video
منچسترسیتی
منچسترسیتی
1
اتلتیکومادرید
اتلتیکومادرید
0
برگشت 1401/01/24 23:30 info video
اتلتیکومادرید
اتلتیکومادرید
0
منچسترسیتی
منچسترسیتی
0
رفت و برگشت (مشاهده)
چلسی
چلسی
4
رئال مادرید
رئال مادرید
5
close
رفت 1401/01/17 23:30 info video
چلسی
چلسی
1
رئال مادرید
رئال مادرید
3
برگشت 1401/01/23 23:30 info video
رئال مادرید
رئال مادرید
2
چلسی
چلسی
3
رفت و برگشت (مشاهده)
ویارئال
ویارئال
2
بایرن مونیخ
بایرن مونیخ
1
close
رفت 1401/01/17 23:30 info video
ویارئال
ویارئال
1
بایرن مونیخ
بایرن مونیخ
0
برگشت 1401/01/23 23:30 info video
بایرن مونیخ
بایرن مونیخ
1
ویارئال
ویارئال
1
رفت و برگشت (مشاهده)
بنفیکا
بنفیکا
4
لیورپول
لیورپول
6
close
رفت 1401/01/16 23:30 info video
بنفیکا
بنفیکا
1
لیورپول
لیورپول
3
برگشت 1401/01/24 23:30 info video
لیورپول
لیورپول
3
بنفیکا
بنفیکا
3
رفت و برگشت (مشاهده)
منچسترسیتی
منچسترسیتی
5
رئال مادرید
رئال مادرید
6
close
رفت 1401/02/06 23:30 info video
منچسترسیتی
منچسترسیتی
4
رئال مادرید
رئال مادرید
3
برگشت 1401/02/14 23:30 info video
رئال مادرید
رئال مادرید
3
منچسترسیتی
منچسترسیتی
1
رفت و برگشت (مشاهده)
لیورپول
لیورپول
5
ویارئال
ویارئال
2
close
رفت 1401/02/07 23:30 info video
لیورپول
لیورپول
2
ویارئال
ویارئال
0
برگشت 1401/02/13 23:30 info video
ویارئال
ویارئال
2
لیورپول
لیورپول
3
فینال
1401/03/07 23:30 info video
لیورپول
لیورپول
0
رئال مادرید
رئال مادرید
1