جدول لیگ برتر اوکراین

لیگ برتر اوکراین
# تیم بازی برد مساوی باخت گل -/+ تفاضل امتياز بازی‌های اخیر
1
اینهولتس
اینهولتس
0 0 0 0 0-0 0 0
2
ابولون
ابولون
0 0 0 0 0-0 0 0
3
اس سی دنیپرو
اس سی دنیپرو
0 0 0 0 0-0 0 0
4
الکساندریا
الکساندریا
0 0 0 0 0-0 0 0
5
اودسا
اودسا
0 0 0 0 0-0 0 0
6
چرکاسی
چرکاسی
0 0 0 0 0-0 0 0
7
دیناموکیف
دیناموکیف
0 0 0 0 0-0 0 0
8
روخ لیو
روخ لیو
0 0 0 0 0-0 0 0
9
زوریا
زوریا
0 0 0 0 0-0 0 0
10
ژیتومیر
ژیتومیر
0 0 0 0 0-0 0 0
11
شاختار
شاختار
0 0 0 0 0-0 0 0
12
کارپاتی
کارپاتی
0 0 0 0 0-0 0 0
13
کرایباس
کرایباس
0 0 0 0 0-0 0 0
14
کولوس کوالیوکا
کولوس کوالیوکا
0 0 0 0 0-0 0 0
15
ورس ریونه
ورس ریونه
0 0 0 0 0-0 0 0
16
ورسکلا
ورسکلا
0 0 0 0 0-0 0 0

آخرین به روز رسانی: