جدول سری بی ایتالیا

سری بی ایتالیا
# تیم بازی برد مساوی باخت گل -/+ تفاضل امتياز بازی‌های اخیر
1
کازنزا
کازنزا
0 0 0 0 0-0 0 0
2
اسپتزیا
اسپتزیا
0 0 0 0 0-0 0 0
3
باری
باری
0 0 0 0 0-0 0 0
4
برشا
برشا
0 0 0 0 0-0 0 0
5
پالرمو
پالرمو
0 0 0 0 0-0 0 0
6
پیزا
پیزا
0 0 0 0 0-0 0 0
7
چزنا
چزنا
0 0 0 0 0-0 0 0
8
رجیانا
رجیانا
0 0 0 0 0-0 0 0
9
ساسولو
ساسولو
0 0 0 0 0-0 0 0
10
سالرنیتانا
سالرنیتانا
0 0 0 0 0-0 0 0
11
سمپدوریا
سمپدوریا
0 0 0 0 0-0 0 0
12
سودتیرول
سودتیرول
0 0 0 0 0-0 0 0
13
سیتادلا
سیتادلا
0 0 0 0 0-0 0 0
14
فروزینونه
فروزینونه
0 0 0 0 0-0 0 0
15
کاتانزارو
کاتانزارو
0 0 0 0 0-0 0 0
16
کارارس
کارارس
0 0 0 0 0-0 0 0
17
کرمونزه
کرمونزه
0 0 0 0 0-0 0 0
18
مانتوا
مانتوا
0 0 0 0 0-0 0 0
19
مودنا
مودنا
0 0 0 0 0-0 0 0
20
یووه استابیا
یووه استابیا
0 0 0 0 0-0 0 0

آخرین به روز رسانی: