جدول سوپرلیگ صربستان

سوپرلیگ صربستان
# تیم بازی برد مساوی باخت گل -/+ تفاضل امتياز بازی‌های اخیر
1
تکستیلاک ادزاچی
تکستیلاک ادزاچی
0 0 0 0 0-0 0 0
2
باکا توپولا
باکا توپولا
0 0 0 0 0-0 0 0
3
بوئگراد
بوئگراد
0 0 0 0 0-0 0 0
4
پارتیزان بلگراد
پارتیزان بلگراد
0 0 0 0 0-0 0 0
5
رادنیکی
رادنیکی
0 0 0 0 0-0 0 0
6
رادنیکی نیس
رادنیکی نیس
0 0 0 0 0-0 0 0
7
زلنزنیکار پانکوو
زلنزنیکار پانکوو
0 0 0 0 0-0 0 0
8
ستاره سرخ بلگراد
ستاره سرخ بلگراد
0 0 0 0 0-0 0 0
9
سوبوتیکا
سوبوتیکا
0 0 0 0 0-0 0 0
10
کوکاریکی
کوکاریکی
0 0 0 0 0-0 0 0
11
ملادوست
ملادوست
0 0 0 0 0-0 0 0
12
ناپرداک
ناپرداک
0 0 0 0 0-0 0 0
13
نوی بوئگراد
نوی بوئگراد
0 0 0 0 0-0 0 0
14
نوی پازار
نوی پازار
0 0 0 0 0-0 0 0
15
وویودینا
وویودینا
0 0 0 0 0-0 0 0
16
یدینستوو
یدینستوو
0 0 0 0 0-0 0 0

آخرین به روز رسانی: