جدول لیگ برتر لهستان

لیگ برتر لهستان
# تیم بازی برد مساوی باخت گل -/+ تفاضل امتياز بازی‌های اخیر
1
جاگیلونیا
جاگیلونیا
1 1 0 0 2-0 2 3
2
لژیا
لژیا
1 1 0 0 2-0 2 3
3
استال میلک
استال میلک
0 0 0 0 0-0 0 0
4
اسلاسک
اسلاسک
0 0 0 0 0-0 0 0
5
پوگون زچچین
پوگون زچچین
0 0 0 0 0-0 0 0
6
پیاست گلیویتسه
پیاست گلیویتسه
0 0 0 0 0-0 0 0
7
رادومیاک
رادومیاک
0 0 0 0 0-0 0 0
8
راکوف
راکوف
0 0 0 0 0-0 0 0
9
کاتووایس
کاتووایس
0 0 0 0 0-0 0 0
10
کراکوویا
کراکوویا
0 0 0 0 0-0 0 0
11
کورونا
کورونا
0 0 0 0 0-0 0 0
12
گورنیک زابرزه
گورنیک زابرزه
0 0 0 0 0-0 0 0
13
لخ پوزنان
لخ پوزنان
0 0 0 0 0-0 0 0
14
لژیا گدانسک
لژیا گدانسک
0 0 0 0 0-0 0 0
15
موتور لوبلین
موتور لوبلین
0 0 0 0 0-0 0 0
16
ویدزوو
ویدزوو
0 0 0 0 0-0 0 0
17
پوزسکا
پوزسکا
1 0 0 1 0-2 -2 0
18
زاگلبیه
زاگلبیه
1 0 0 1 0-2 -2 0

آخرین به روز رسانی: