جدول لیگ برتر ایران (خلیج فارس) ‎1396-1397

* محاسبه امتیازات تیم شهرخودرو مشهد با احتساب 6 امتیاز منفی صورت گرفته است.