جدول فوتبال المپیک

جدول گروه A

# تیم بازی برد مساوی باخت گل -/+ تفاضل امتياز بازی‌های اخیر
1
امید آمریکا
امید آمریکا
0 0 0 0 0-0 0 0
2
امید فرانسه
امید فرانسه
0 0 0 0 0-0 0 0
3
امید گینه
امید گینه
0 0 0 0 0-0 0 0
4
امید نیوزیلند
امید نیوزیلند
0 0 0 0 0-0 0 0

جدول گروه B

# تیم بازی برد مساوی باخت گل -/+ تفاضل امتياز بازی‌های اخیر
1
امید آرژانتین
امید آرژانتین
0 0 0 0 0-0 0 0
2
امید اوکراین
امید اوکراین
0 0 0 0 0-0 0 0
3
امید عراق
امید عراق
0 0 0 0 0-0 0 0
4
امید مراکش
امید مراکش
0 0 0 0 0-0 0 0

جدول گروه C

# تیم بازی برد مساوی باخت گل -/+ تفاضل امتياز بازی‌های اخیر
1
امید ازبکستان
امید ازبکستان
0 0 0 0 0-0 0 0
2
امید اسپانیا
امید اسپانیا
0 0 0 0 0-0 0 0
3
امید دومینیکن
امید دومینیکن
0 0 0 0 0-0 0 0
4
امید مصر
امید مصر
0 0 0 0 0-0 0 0

جدول گروه D

# تیم بازی برد مساوی باخت گل -/+ تفاضل امتياز بازی‌های اخیر
1
امید پاراگوئه
امید پاراگوئه
0 0 0 0 0-0 0 0
2
امید ژاپن
امید ژاپن
0 0 0 0 0-0 0 0
3
امید مالی
امید مالی
0 0 0 0 0-0 0 0
4
رژیم صهیونیستی
رژیم صهیونیستی
0 0 0 0 0-0 0 0

آخرین به روز رسانی: