بازی العربی و السد - هفته 5 - 1400/07/09

لیگ ستارگان قطر 2021-2022 | هفته : 5

نتیجه نهایی
0 - 4
1400/07/09 19:45
ترکیب اصلی العربی
 • مهرداد محمدی
 • آرون گانارسون
 • احمد فتحی
 • ابوناد
 • عبید
 • عبداله مرافع
 • Sayyar M.
 • یوسف مساکنی
 • حامد اسماعیل
 • یوسف مفتاح
 • آرون بوپنزا
ذخیره ها
 • هاماداتو
 • عاشور
 • الانصاری
 • آل
 • العباسی
 • Abdulsallam J.
 • Kala I.
 • Ilyas A.
 • Murisi A.
 • Anad A.
 • Katol A. H.

اتفاقات بازی

40'
احمد فتحی yellow-card
43'
آرون بوپنزا yellow-card
60'
بغداد بونجاح goal
61'
حسن الهایدوس goal اکرم عفیف assist
64'
البیاتی subtitute-in علی اسدالله subtitute-out
64'
رودریگو تاباتا subtitute-in عبد الکریم حسن subtitute-out
73'
سیار subtitute-in حسن الهایدوس subtitute-out
74'
بغداد بونجاح goal اکرم عفیف assist
79'
Katol A. H. subtitute-in مهرداد محمدی subtitute-out
82'
آندره آیو penalty
83'
Khoder M. subtitute-in رورو subtitute-out
pitch
ابوناد
حامد اسماعیل
یوسف مفتاح
Sayyar M.
آرون گانارسون
مهرداد محمدی
عبداله مرافع
احمد فتحی
یوسف مساکنی
عبید
آرون بوپنزا
برشام
عبد الکریم حسن
طارق سلمان
رورو
گیلهرم
علی اسدالله
حسن الهایدوس
جونگ وو یونگ
بغداد بونجاح
اکرم عفیف
آندره آیو
pitch
ابوناد
حامد اسماعیل
یوسف مفتاح
Sayyar M.
آرون گانارسون
مهرداد محمدی
عبداله مرافع
احمد فتحی
یوسف مساکنی
عبید
آرون بوپنزا
برشام
عبد الکریم حسن
طارق سلمان
رورو
گیلهرم
علی اسدالله
حسن الهایدوس
جونگ وو یونگ
بغداد بونجاح
اکرم عفیف
آندره آیو
ترکیب اصلی السد
 • حسن الهایدوس
 • علی اسدالله
 • اکرم عفیف
 • عبد الکریم حسن
 • بغداد بونجاح
 • جونگ وو یونگ
 • طارق سلمان
 • رورو
 • برشام
 • گیلهرم
 • آندره آیو
ذخیره ها
 • سانتی کازورلا
 • سعد ال شیب
 • سیار
 • ماشال
 • البیاتی
 • آزادی
 • رودریگو تاباتا
 • یوسف عبدالرزاق
 • Almanai M. N.
 • Khoder M.
 • Gomaa A.
 • مهند سالم

اخبار بازی العربی و السد

محمدی رسما از لیست العربی خط خورد

محمدی رسما از لیست العربی خط خورد

ستاره ایرانی العربی جزو فهرست این تیم مقابل الخور حضور ندارد.

- 20.3K بازدید