لیگ ستارگان قطر 2021-2022 | هفته : 5
نتیجه نهایی
0 - 4
1400/07/09 19:45
ترکیب اصلی العربی
 • مهرداد محمدی
 • آرون گانارسون
 • احمد فتحی
 • ابوناد
 • عبید
 • عبداله مرافع
 • Sayyar M.
 • یوسف مساکنی
 • حامد اسماعیل
 • یوسف مفتاح
 • آرون بوپنزا
ذخیره ها
 • هاماداتو
 • عاشور
 • الانصاری
 • آل
 • العباسی
 • Abdulsallam J.
 • Kala I.
 • Ilyas A.
 • Murisi A.
 • Anad A.
 • Katol A. H.

اتفاقات بازی

40'
احمد فتحی
43'
آرون بوپنزا
60'
بغداد بونجاح
61'
حسن الهایدوس اکرم عفیف
64'
البیاتی علی اسدالله
64'
رودریگو تاباتا عبد الکریم حسن
73'
سیار حسن الهایدوس
74'
بغداد بونجاح اکرم عفیف
79'
Katol A. H. مهرداد محمدی
82'
آندره آیو
83'
Khoder M. رورو
ابوناد
حامد اسماعیل
یوسف مفتاح
Sayyar M.
آرون گانارسون
مهرداد محمدی
عبداله مرافع
احمد فتحی
یوسف مساکنی
عبید
آرون بوپنزا
برشام
عبد الکریم حسن
طارق سلمان
رورو
گیلهرم
علی اسدالله
حسن الهایدوس
جونگ وو یونگ
بغداد بونجاح
اکرم عفیف
آندره آیو
ابوناد
حامد اسماعیل
یوسف مفتاح
Sayyar M.
آرون گانارسون
مهرداد محمدی
عبداله مرافع
احمد فتحی
یوسف مساکنی
عبید
آرون بوپنزا
برشام
عبد الکریم حسن
طارق سلمان
رورو
گیلهرم
علی اسدالله
حسن الهایدوس
جونگ وو یونگ
بغداد بونجاح
اکرم عفیف
آندره آیو
ترکیب اصلی السد
 • حسن الهایدوس
 • علی اسدالله
 • اکرم عفیف
 • عبد الکریم حسن
 • بغداد بونجاح
 • جونگ وو یونگ
 • طارق سلمان
 • رورو
 • برشام
 • گیلهرم
 • آندره آیو
ذخیره ها
 • سانتی کازورلا
 • سعد ال شیب
 • سیار
 • ماشال
 • البیاتی
 • آزادی
 • رودریگو تاباتا
 • یوسف عبدالرزاق
 • Almanai M. N.
 • Khoder M.
 • Gomaa A.
 • مهند سالم

اخبار بازی العربی و السد

محمدی رسما از لیست العربی خط خورد

محمدی رسما از لیست العربی خط خورد

ستاره ایرانی العربی جزو فهرست این تیم مقابل الخور حضور ندارد.

13 مهر 1400 - 20.2K بازدید