بازی زنیت و دینامو مسکو - هفته 13 - 1400/08/07

نتیجه نهایی
4 - 1
1400/08/07 19:30

دینامو مسکو

ترکیب اصلی زنیت
ذخیره ها
 • آرتم زیوبا
 • میکائیل کرژاکوف
 • اروخین
 • Khotulev D.
 • Byazrov D.
 • کراوتسوف
 • کوزنتسو

اتفاقات بازی

8'
کلاودینیو
25'
اسکوپینتسف
46'
خرالدو وندل
51'
فومین
55'
کاراوائف
56'
فومین
62'
دژان لوورن
66'
آرتم زیوبا موستووی
67'
خرالدو وندل سردار آزمون
69'
آرتم زیوبا
76'
زاخاریان
79'
ایوان اوردتس
84'
اروخین خرالدو وندل
85'
یاروسلاو راکیتسکی
90'
کوزنتسو سوتورمین
91'
Byazrov D. کلاودینیو
91'
کراوتسوف ویلمار باریوس
کریتسیوک
دژان لوورن
چیستایکوف
یاروسلاو راکیتسکی
سوتورمین
ویلمار باریوس
کاراوائف
خرالدو وندل
موستووی
سردار آزمون
کلاودینیو
شونین
اسکوپینتسف
ایوان اوردتس
Balbuena F.
گیلرمو وارلا
مورو
گرولف
فومین
زاخاریان
دنیس ماکارو
تیوکاوین
کریتسیوک
دژان لوورن
چیستایکوف
یاروسلاو راکیتسکی
سوتورمین
ویلمار باریوس
کاراوائف
خرالدو وندل
موستووی
سردار آزمون
کلاودینیو
شونین
اسکوپینتسف
ایوان اوردتس
Balbuena F.
گیلرمو وارلا
مورو
گرولف
فومین
زاخاریان
دنیس ماکارو
تیوکاوین
ترکیب اصلی دینامو مسکو
 • مورو
 • شونین
 • گرولف
 • ایوان اوردتس
 • اسکوپینتسف
 • فومین
 • زاخاریان
 • تیوکاوین
 • گیلرمو وارلا
 • Balbuena F.
 • دنیس ماکارو
ذخیره ها
 • پارشیولیوک
 • زیمانسکی
 • اوگنیف
 • لشچوک
 • کلینتون ان جیه
 • پلیف
 • اسلای
 • Kutitsky A.
 • Galkin V.
 • Gladyshev Y.
 • Sazonov S.

ویدیوهای بازی زنیت و دینامو مسکو