بازی شباب الاهلی امارات و العین امارات - هفته 8 - 1400/08/07

ترکیب اصلی شباب الاهلی امارات
 • 3 کارلوس ادواردو
 • 4 محمد مرزوق
 • 5 ولید عباس
 • 7 احمد نورالهی
 • 9 حسین
 • 15 النغبی
 • 23 القسانی
 • 34 سهیل
 • 36 Al Kamali H.
 • 55 ناصر
 • 66 عبدالرزاق
ذخیره ها

اتفاقات بازی

16'
لابا yellow-card
22'
محمد جوما عید subtitute-in عبدالرزاق subtitute-out
44'
Autonne Kouadio K. goal محمد assist
45+1'
کارلوس ادواردو goal
71'
مهدی قایدی subtitute-in القسانی subtitute-out
71'
احمد خلیل subtitute-in کارلوس ادواردو subtitute-out
75'
سهیل yellow-card
83'
سانتوس subtitute-in سوفیان رحیمی subtitute-out
85'
یوری subtitute-in سهیل subtitute-out
86'
ولید عباس yellow-card
90+1'
ولید عباس second-yellow-card
90+2'
Al Blooshi A. S. subtitute-in احمد بارمان subtitute-out
90+2'
النغبی yellow-card
pitch
55 ناصر
9 حسین
4 محمد مرزوق
36 Al Kamali H.
5 ولید عباس
66 عبدالرزاق
7 احمد نورالهی
15 النغبی
34 سهیل
23 القسانی
3 کارلوس ادواردو
17 خلید عیسی
15 Erik
33 Autonne Kouadio K.
20 Meriah Y.
11 محمد
7 کاندو
13 احمد بارمان
6 نادر
10 گوانچا
21 سوفیان رحیمی
9 لابا
pitch
55 ناصر
9 حسین
4 محمد مرزوق
36 Al Kamali H.
5 ولید عباس
66 عبدالرزاق
7 احمد نورالهی
15 النغبی
34 سهیل
23 القسانی
3 کارلوس ادواردو
17 خلید عیسی
15 Erik
33 Autonne Kouadio K.
20 Meriah Y.
11 محمد
7 کاندو
13 احمد بارمان
6 نادر
10 گوانچا
21 سوفیان رحیمی
9 لابا
ترکیب اصلی العین امارات
 • 6 نادر
 • 7 کاندو
 • 9 لابا
 • 10 گوانچا
 • 11 محمد
 • 13 احمد بارمان
 • 15 Erik
 • 17 خلید عیسی
 • 20 Meriah Y.
 • 21 سوفیان رحیمی
 • 33 Autonne Kouadio K.
ذخیره ها
 • 1 Mohammed Abo Sandah
 • 4 Ali Shaker M.
 • 23 محمد احمد
 • 25 Al Blooshi A. S.
 • 27 Almahyoubi Alshamsi M. S. M.
 • 42 سانتوس
 • 44 حسن جمعه
 • 89 Al Qatesh A. M.

آمار مسابقه