لیگ ستارگان قطر 2021-2022 | هفته : 8
نتیجه نهایی خلاصه بازی
2 - 1
1400/08/08 20:00
ترکیب اصلی العربی
 • فرشید اسماعیلی
 • احمد فتحی
 • مارک مونیسا
 • عبداله مرافع
 • العباسی
 • Sayyar M.
 • یوسف مساکنی
 • حامد اسماعیل
 • یوسف مفتاح
 • آرون بوپنزا
 • Abdelrahman Fahmi
ذخیره ها
 • عبدالرحمان
 • هاماداتو
 • عاشور
 • آل
 • Kala I.
 • Ilyas A.
 • Murisi A.
 • Anad A.
 • Katol A. H.
 • Hissein A.

اتفاقات بازی

44'
شجاع خلیل زاده
48'
فرشید اسماعیلی آرون بوپنزا
54'
Abdelrahman Fahmi حامد اسماعیل
59'
یاسیان براهیمی دامی ترائوره
59'
بولی
60'
یاسیان براهیمی اواد احمد
69'
بولی خوان رودریگز
72'
عبدالرحمان Abdelrahman Fahmi
74'
فرشید اسماعیلی
78'
آرون بوپنزا
83'
آل فرشید اسماعیلی
86'
تمیم منصور الکوربی
87'
حامد اسماعیل
91'
یوسف مساکنی
98'
احمد فتحی
98'
یاسیان براهیمی
99'
خوان رودریگز
100'
Ilyas A. حامد اسماعیل
100'
خوان رودریگز
العباسی
یوسف مفتاح
Sayyar M.
مارک مونیسا
حامد اسماعیل
عبداله مرافع
احمد فتحی
آرون بوپنزا
فرشید اسماعیلی
یوسف مساکنی
Abdelrahman Fahmi
باکر
خالد مفتاح
احمد یاسر
دامی ترائوره
استیون انزونزی
الکوربی
عبدالعزیز حاتم
خوان رودریگز
اواد احمد
بولی
العباسی
یوسف مفتاح
Sayyar M.
مارک مونیسا
حامد اسماعیل
عبداله مرافع
احمد فتحی
آرون بوپنزا
فرشید اسماعیلی
یوسف مساکنی
Abdelrahman Fahmi
باکر
خالد مفتاح
احمد یاسر
دامی ترائوره
استیون انزونزی
الکوربی
عبدالعزیز حاتم
خوان رودریگز
اواد احمد
بولی
ترکیب اصلی الریان
 • عبدالعزیز حاتم
 • اواد احمد
 • دامی ترائوره
 • باکر
 • الکوربی
 • خالد مفتاح
 • بولی
 • استیون انزونزی
 • خوان رودریگز
 • احمد یاسر
ذخیره ها
 • جوما
 • یاسیان براهیمی
 • بینسابا
 • تاباسیده
 • عمر دین
 • Saud A.
 • تمیم منصور
 • Mutasem M.
 • Al-Nasser M. E.
 • Al-Rawi A.
 • Abouelela M. O.

ویدیوهای بازی العربی و الریان