لیگ ستارگان قطر 2021-2022 | هفته : 8
نتیجه نهایی خلاصه بازی
4 - 1
1400/08/08 20:00

الاهلی دوحه

ترکیب اصلی السد
 • حسن الهایدوس
 • سانتی کازورلا
 • سعد ال شیب
 • عبد الکریم حسن
 • بغداد بونجاح
 • جونگ وو یونگ
 • طارق سلمان
 • رودریگو تاباتا
 • گیلهرم
 • Khoder M.
 • آندره آیو
ذخیره ها
 • علی اسدالله
 • الیزیدی
 • رورو
 • ماشال
 • بالاده
 • برشام
 • آزادی
 • Almanai M. N.
 • Gomaa A.
 • مهند سالم

اتفاقات بازی

24'
حسن الهایدوس
54'
بغداد بونجاح
68'
Friday P.
76'
مجید
79'
آندره آیو
85'
بغداد بونجاح
سعد ال شیب
Khoder M.
طارق سلمان
عبد الکریم حسن
گیلهرم
رودریگو تاباتا
جونگ وو یونگ
سانتی کازورلا
حسن الهایدوس
آندره آیو
بغداد بونجاح
رودریگز
Al-Hasia A.
مجید
محمدحسین کنعانی زادگان
Mohamed J.
Al Harazi A.
مارکو یتوویچ
احمد قدری
حسن پلنگ
Friday P.
Al Yazidi S.
سعد ال شیب
Khoder M.
طارق سلمان
عبد الکریم حسن
گیلهرم
رودریگو تاباتا
جونگ وو یونگ
سانتی کازورلا
حسن الهایدوس
آندره آیو
بغداد بونجاح
رودریگز
Al-Hasia A.
مجید
محمدحسین کنعانی زادگان
Mohamed J.
Al Harazi A.
مارکو یتوویچ
احمد قدری
حسن پلنگ
Friday P.
Al Yazidi S.
ترکیب اصلی الاهلی دوحه
 • احمد قدری
 • رودریگز
 • مجید
 • Mohamed J.
 • محمدحسین کنعانی زادگان
 • مارکو یتوویچ
 • Al Yazidi S.
 • حسن پلنگ
 • Al-Hasia A.
 • Friday P.
 • Al Harazi A.
ذخیره ها
 • العباسی
 • نعیم
 • Ghali O. A.
 • Al Seyed A.
 • Bahzad T. A.
 • Mouz J.

ویدیوهای بازی السد و الاهلی دوحه