لیگ ستارگان قطر 2021-2022 | هفته : 9
نتیجه نهایی
0 - 2
1400/08/12 17:45
ترکیب اصلی الریان
 • عبدالعزیز حاتم
 • باکر
 • یاسیان براهیمی
 • خالد مفتاح
 • بولی
 • نایف الحضرمی
 • عبدالله کرمی
 • علی عبدالطیف
 • استیون انزونزی
 • احمد یاسر
ذخیره ها
 • جوما
 • اواد احمد
 • دامی ترائوره
 • الکوربی
 • بینسابا
 • تاباسیده
 • عمر دین
 • Saud A.
 • تمیم منصور
 • Mutasem M.
 • Al-Nasser M. E.

اتفاقات بازی

38'
خالد مفتاح
44'
Jean-Tahrat M.
53'
عبدالله کرمی
58'
آلگانی احمد علاء الدین
62'
Jean-Tahrat M.
69'
آلگانی
75'
جوما خالد مفتاح
84'
تمیم منصور علی عبدالطیف
88'
عثمان الیحری علی سوراگ
88'
Saei A. A. هانی
باکر
عبدالله کرمی
احمد یاسر
خالد مفتاح
عبدالعزیز حاتم
استیون انزونزی
علی عبدالطیف
نایف الحضرمی
یاسیان براهیمی
بولی
حسن
احمد
عیسی
Fadlalla S.
علی سوراگ
علی
گابریل ماگالاش
Jean-Tahrat M.
هانی
شیخ دیاباته
احمد علاء الدین
باکر
عبدالله کرمی
احمد یاسر
خالد مفتاح
عبدالعزیز حاتم
استیون انزونزی
علی عبدالطیف
نایف الحضرمی
یاسیان براهیمی
بولی
حسن
احمد
عیسی
Fadlalla S.
علی سوراگ
علی
گابریل ماگالاش
Jean-Tahrat M.
هانی
شیخ دیاباته
احمد علاء الدین
ترکیب اصلی الغرافه
 • احمد علاء الدین
 • علی
 • حسن
 • عیسی
 • هانی
 • علی سوراگ
 • احمد
 • Jean-Tahrat M.
 • Fadlalla S.
 • شیخ دیاباته
 • گابریل ماگالاش
ذخیره ها
 • برهان
 • عثمان الیحری
 • آلگانی
 • Yousif A.
 • Sufyan A.
 • ناصر ال الأحرق
 • Al Zarra J.
 • Saei A. A.
 • Sudarmanto A.