بازی زنیت و نیژنی نووگورود - هفته 15 - 1400/08/28

نتیجه نهایی
5 - 1
1400/08/28 19:30

نیژنی نووگورود

ترکیب اصلی زنیت
ذخیره ها
 • اوزدوئف
 • ویلمار باریوس
 • سردار آزمون
 • سوتورمین
 • ادوئوسکی
 • کروگووی
 • Khotulev D.
 • Byazrov D.
 • کراوتسوف
 • کوزنتسو

اتفاقات بازی

24'
مالکوم آرتم زیوبا
30'
Gorbunov I. Mogilevets P.
34'
آرتم زیوبا اروخین
39'
Kozlov A. Yuldoshev I.
41'
Boumal P.
44'
Boumal P.
46'
Masoero L. کوزاریف
47'
آرتم زیوبا مالکوم
55'
Gorbunov I.
59'
آرتم زیوبا مالکوم
61'
اوزدوئف کاراوائف
61'
سوتورمین سانتوس
61'
کروگووی یاروسلاو راکیتسکی
67'
ویلمار باریوس خرالدو وندل
73'
شریپوف Kakkoev N.
74'
سردار آزمون اروخین
74'
Penchikov D. Kozlov A.
77'
Sapeta A. برکوسکی
88'
چیستایکوف کروگووی
91'
سردار آزمون
91'
Miladinovic I.
92'
ویلمار باریوس
93'
سوتورمین
میکائیل کرژاکوف
دژان لوورن
چیستایکوف
یاروسلاو راکیتسکی
کاراوائف
اروخین
خرالدو وندل
سانتوس
مالکوم
موستووی
آرتم زیوبا
Nigmatullin A.
Kozlov A.
Kecskes A.
Miladinovic I.
Yuldoshev I.
Mogilevets P.
Boumal P.
Kakkoev N.
برکوسکی
سیلمانوف
کوزاریف
میکائیل کرژاکوف
دژان لوورن
چیستایکوف
یاروسلاو راکیتسکی
کاراوائف
اروخین
خرالدو وندل
سانتوس
مالکوم
موستووی
آرتم زیوبا
Nigmatullin A.
Kozlov A.
Kecskes A.
Miladinovic I.
Yuldoshev I.
Mogilevets P.
Boumal P.
Kakkoev N.
برکوسکی
سیلمانوف
کوزاریف
ترکیب اصلی نیژنی نووگورود
 • Kakkoev N.
 • سیلمانوف
 • Kozlov A.
 • Miladinovic I.
 • برکوسکی
 • Nigmatullin A.
 • Kecskes A.
 • Mogilevets P.
 • کوزاریف
 • Yuldoshev I.
 • Boumal P.
ذخیره ها
 • Galadzhan A.
 • شریپوف
 • Gorbunov I.
 • Sapeta A.
 • گوتسوک
 • Penchikov D.
 • Masoero L.
 • Anisimov A.