نتیجه نهایی
1 - 2
1400/12/19 23:00
ترکیب اصلی ساوتهمپتون
 • 44 فریزر فورستر
 • 2 کایل واکر پترز
 • 6 اریل رومئو
 • 8 جیمز وارد پروز C
 • 10 چارلی آدامز
 • 17 استیوارت آرمسترانگ
 • 18 بروجا
 • 21 ولنتینو لیورامنتو
 • 22 محمد سالیسو
 • 24 محمد الیونوسی
 • 35 جان بدنارک
ذخیره ها
 • 5 جک استفنس
 • 7 شین لانگ
 • 9 آدام آرمسترانگ
 • 13 ویلفرد کابایرو
 • 15 رومن پرو
 • 19 موسی جنپو
 • 20 اسمالبون
 • 27 ابراهیما دیالو
 • 43 یان والری

اتفاقات بازی

16'
یاکوب مورفی
25'
استیوارت آرمسترانگ
32'
کریس وود جونجو شلوی
52'
برونو گیمارش دنیل برن
67'
سن لانگستاف برونو گیمارش
72'
جان بدنارک
73'
آدام آرمسترانگ بروجا
79'
شین لانگ اریل رومئو
85'
موسی جنپو محمد الیونوسی
85'
میگول آلمیرون رایان فریزر
90+1'
خاویر مانکیو امیل کرافت
44 فریزر فورستر
21 ولنتینو لیورامنتو
35 جان بدنارک
22 محمد سالیسو
2 کایل واکر پترز
17 استیوارت آرمسترانگ
8 جیمز وارد پروز
6 اریل رومئو
24 محمد الیونوسی
18 بروجا
10 چارلی آدامز
1 مارتین دوبراوکا
13 مت تارگت
33 دنیل برن
5 فابیان شار
17 امیل کرافت
39 برونو گیمارش
8 جونجو شلوی
28 جوزف ویلوک
21 رایان فریزر
20 کریس وود
23 یاکوب مورفی
44 فریزر فورستر
21 ولنتینو لیورامنتو
35 جان بدنارک
22 محمد سالیسو
2 کایل واکر پترز
17 استیوارت آرمسترانگ
8 جیمز وارد پروز
6 اریل رومئو
24 محمد الیونوسی
18 بروجا
10 چارلی آدامز
1 مارتین دوبراوکا
13 مت تارگت
33 دنیل برن
5 فابیان شار
17 امیل کرافت
39 برونو گیمارش
8 جونجو شلوی
28 جوزف ویلوک
21 رایان فریزر
20 کریس وود
23 یاکوب مورفی
ترکیب اصلی نیوکاسل
 • 1 مارتین دوبراوکا
 • 5 فابیان شار
 • 8 جونجو شلوی C
 • 13 مت تارگت
 • 17 امیل کرافت
 • 20 کریس وود
 • 21 رایان فریزر
 • 23 یاکوب مورفی
 • 28 جوزف ویلوک
 • 33 دنیل برن
 • 39 برونو گیمارش
ذخیره ها
 • 3 پاول دامت
 • 6 جمال لاسکلاس
 • 11 مت ریچی
 • 19 خاویر مانکیو
 • 24 میگول آلمیرون
 • 26 کارل دارلو
 • 34 دوایت گایل
 • 36 سن لانگستاف
 • 50 De Bolle L.

آمار مسابقه