لیگ ستارگان قطر 2021-2022 | هفته : 10
نتیجه نهایی
3 - 0
1400/10/04 16:35

الخور

ترکیب اصلی السد
 • سانتی کازورلا
 • علی اسدالله
 • اکرم عفیف
 • عبد الکریم حسن
 • جونگ وو یونگ
 • طارق سلمان
 • بالاده
 • رودریگو تاباتا
 • گیلهرم
 • Khoder M.
 • آندره آیو
ذخیره ها
 • حسن الهایدوس
 • بغداد بونجاح
 • هودیب
 • الیزیدی
 • ماشال
 • آزادی
 • یوسف عبدالرزاق
 • Almanai M. N.
 • Gomaa A.
 • مهند سالم

اتفاقات بازی

4'
اکرم عفیف عبد الکریم حسن
26'
آندره آیو علی اسدالله
40'
آندره آیو اکرم عفیف
46'
راگاب الصدیق
46'
گاسر مدنی احمد
66'
المهندی فتفاتزیدیس
69'
Kayke
72'
حسن الهایدوس سانتی کازورلا
72'
بغداد بونجاح آندره آیو
77'
Taha D. Kayke
81'
یوسف عبدالرزاق رودریگو تاباتا
82'
برهمی ال حداد
86'
الیزیدی اکرم عفیف
86'
ماشال جونگ وو یونگ
بالاده
Khoder M.
طارق سلمان
عبد الکریم حسن
علی اسدالله
جونگ وو یونگ
گیلهرم
اکرم عفیف
رودریگو تاباتا
سانتی کازورلا
آندره آیو
باباکار گایه
عبدالمجید
Vaz R.
Al Muhaza T.
هلال محمد
احمد
نایف
الصدیق
ال حداد
فتفاتزیدیس
Kayke
بالاده
Khoder M.
طارق سلمان
عبد الکریم حسن
علی اسدالله
جونگ وو یونگ
گیلهرم
اکرم عفیف
رودریگو تاباتا
سانتی کازورلا
آندره آیو
باباکار گایه
عبدالمجید
Vaz R.
Al Muhaza T.
هلال محمد
احمد
نایف
الصدیق
ال حداد
فتفاتزیدیس
Kayke
ترکیب اصلی الخور
 • ال حداد
 • فتفاتزیدیس
 • نایف
 • احمد
 • عبدالمجید
 • هلال محمد
 • باباکار گایه
 • Vaz R.
 • الصدیق
 • Al Muhaza T.
 • Kayke
ذخیره ها
 • برهمی
 • المهندی
 • راگاب
 • Mahmoud A. N.
 • Karib K. M.
 • Taha D.
 • گاسر مدنی
 • Al-Sufiani S. S.