بازی الوکره قطر و السد - هفته 11 - 1400/11/11

لیگ ستارگان قطر 2021-2022 | هفته : 11

نتیجه نهایی
0 - 6
1400/11/11 17:00
ترکیب اصلی الوکره قطر
 • 22 مبارک
 • 2 لوکاس مندس
 • 4 آیاش
 • 8 مجید
 • 9 بنیوتو
 • 11 Mazeed A.
 • 12 مراد ناجی حسین
 • 16 Masmoudi B.
 • 17 Shehata H.
 • 18 Al-Nasr S.
 • 20 ناصر صالح ال یزیدی
ذخیره ها
 • 1 Saeed Ibrahim M.
 • 7 Bin Halabi S. S.
 • 14 علی
 • 15 موفتاح
 • 23 Shurrab K. Y.
 • 34 Irfan N.
 • 70 محمود

اتفاقات بازی

12'
اکرم عفیف goal علی اسدالله assist
14'
طارق سلمان yellow-card
17'
رودریگو تاباتا goal اکرم عفیف assist
30'
Mazeed A. yellow-card
33'
حسن الهایدوس goal علی اسدالله assist
46'
موفتاح subtitute-in Mazeed A. subtitute-out
46'
علی subtitute-in لوکاس مندس subtitute-out
46'
Irfan N. subtitute-in مراد ناجی حسین subtitute-out
58'
اکرم عفیف goal سانتی کازورلا assist
61'
Shurrab K. Y. subtitute-in آیاش subtitute-out
63'
محمود subtitute-in بنیوتو subtitute-out
65'
بوعلام خوخی subtitute-in طارق سلمان subtitute-out
66'
آندره آیو goal سانتی کازورلا assist
66'
آندره آیو subtitute-in بغداد بونجاح subtitute-out
74'
الیزیدی subtitute-in رودریگو تاباتا subtitute-out
74'
Gomaa A. subtitute-in رورو subtitute-out
79'
Masmoudi B. red-card
83'
Al-Saeed A. M. subtitute-in حسن الهایدوس subtitute-out
90+2'
عبد الکریم حسن goal اکرم عفیف assist
pitch
22 مبارک
12 مراد ناجی حسین
16 Masmoudi B.
4 آیاش
17 Shehata H.
2 لوکاس مندس
11 Mazeed A.
8 مجید
18 Al-Nasr S.
9 بنیوتو
20 ناصر صالح ال یزیدی
22 برشام
3 عبد الکریم حسن
6 طارق سلمان
2 رورو
10 حسن الهایدوس
19 سانتی کازورلا
17 گیلهرم
8 علی اسدالله
15 اکرم عفیف
12 رودریگو تاباتا
11 بغداد بونجاح
pitch
22 مبارک
12 مراد ناجی حسین
16 Masmoudi B.
4 آیاش
17 Shehata H.
2 لوکاس مندس
11 Mazeed A.
8 مجید
18 Al-Nasr S.
9 بنیوتو
20 ناصر صالح ال یزیدی
22 برشام
3 عبد الکریم حسن
6 طارق سلمان
2 رورو
10 حسن الهایدوس
19 سانتی کازورلا
17 گیلهرم
8 علی اسدالله
15 اکرم عفیف
12 رودریگو تاباتا
11 بغداد بونجاح
ترکیب اصلی السد
 • 22 برشام
 • 2 رورو
 • 3 عبد الکریم حسن
 • 6 طارق سلمان
 • 8 علی اسدالله
 • 10 حسن الهایدوس
 • 11 بغداد بونجاح
 • 12 رودریگو تاباتا
 • 15 اکرم عفیف
 • 17 گیلهرم
 • 19 سانتی کازورلا
ذخیره ها
 • 1 سعد ال شیب
 • 13 الیزیدی
 • 16 بوعلام خوخی
 • 21 Gomaa A.
 • 23 Al-Saeed A. M.
 • 24 آندره آیو
 • 31 بالاده
 • 92 Almanai M. N.

آمار مسابقه