بازی نیوکسل و کریستال پالاس - هفته 30 - 1401/01/31

نتیجه نهایی
1 - 0
1401/01/31 23:15

اتفاقات بازی

32'
میگول آلمیرون برونو گیمارش
33'
میگول آلمیرون
40'
جوردن آیو میشل اولیسه
45+2'
کانر گلگر
60'
جیمز مک آرتور شیکو کویاته
60'
ژان فیلیپه ماتتا کانر گلگر
76'
جیکوب مورفی آلن سنت ماکسیمین
77'
جوزف ویلوک میگول آلمیرون
90+4'
سن لانگستاف برونو گیمارش
1 مارتین دوبراوکا
17 امیل کرافت
5 فابیان شار
33 دنیل برن
13 مت تارگت
39 برونو گیمارش
8 جونجو شلوی
7 جوئلینتون
24 میگول آلمیرون
20 کریس وود
10 آلن سنت ماکسیمین
13 ویسنته گوآیتا
3 تایریک میچل
6 مارک گوئهی
16 خواکیم اندرسن
17 ناتانیل کلاین
15 جفری شلوپ
8 شیکو کویاته
11 ویلفرد زاها
23 کانر گلگر
7 میشل اولیسه
22 اودسونه ادوارد
1 مارتین دوبراوکا
17 امیل کرافت
5 فابیان شار
33 دنیل برن
13 مت تارگت
39 برونو گیمارش
8 جونجو شلوی
7 جوئلینتون
24 میگول آلمیرون
20 کریس وود
10 آلن سنت ماکسیمین
13 ویسنته گوآیتا
3 تایریک میچل
6 مارک گوئهی
16 خواکیم اندرسن
17 ناتانیل کلاین
15 جفری شلوپ
8 شیکو کویاته
11 ویلفرد زاها
23 کانر گلگر
7 میشل اولیسه
22 اودسونه ادوارد
ترکیب اصلی کریستال پالاس
 • 13 ویسنته گوآیتا
 • 3 تایریک میچل
 • 6 مارک گوئهی C
 • 7 میشل اولیسه
 • 8 شیکو کویاته
 • 11 ویلفرد زاها
 • 15 جفری شلوپ
 • 16 خواکیم اندرسن
 • 17 ناتانیل کلاین
 • 22 اودسونه ادوارد
 • 23 کانر گلگر
ذخیره ها
 • 1 جک باتلند
 • 2 جوئل وارد
 • 5 جیمز تامکینز
 • 9 جوردن آیو
 • 10 ابرچی ازه
 • 12 ویل هیوز
 • 14 ژان فیلیپه ماتتا
 • 18 جیمز مک آرتور
 • 20 کریستین بنتکه

آمار مسابقه