بازی الریان و ام صلال - هفته 12 - 1400/10/14

لیگ ستارگان قطر 2021-2022 | هفته : 12

نتیجه نهایی
2 - 3
1400/10/14 18:50
ترکیب اصلی الریان
 • جوما
 • اواد احمد
 • دامی ترائوره
 • تراواری
 • الکوربی
 • Saud A.
 • نایف الحضرمی
 • عبدالله کرمی
 • علی عبدالطیف
 • استیون انزونزی
 • خوان رودریگز
 • احمد یاسر
ذخیره ها
 • بینسابا
 • تاباسیده
 • عمر دین
 • تمیم منصور
 • Al-Rawi A.
 • سوراگ
 • Sayed Y. M.

اتفاقات بازی

17'
حسن عیسی subtitute-in Orkuma M. subtitute-out
18'
ایسائل goal Atef M. assist
23'
جوما yellow-card
26'
احمد یاسر goal خوان رودریگز assist
35'
حوسین goal دهقانی assist
49'
عمر دین subtitute-in احمد یاسر subtitute-out
64'
سوراگ subtitute-in اواد احمد subtitute-out
66'
حوسین goal
77'
عبدالله کرمی goal
90'
خدیم اندیایه yellow-card
90'
ایسائل yellow-card
90'
الکربی subtitute-in Al Bakhit Y. subtitute-out
93'
تمیم منصور subtitute-in الکوربی subtitute-out
pitch
Saud A.
عبدالله کرمی
تراواری
دامی ترائوره
احمد یاسر
جوما
استیون انزونزی
خوان رودریگز
الکوربی
اواد احمد
نایف الحضرمی
علی عبدالطیف
خدیم اندیایه
Atef M.
ایمن عبدنور
عبدالرحمن عیسی
دهقانی
خالد الزریقی
السلیمان
Orkuma M.
Al Bakhit Y.
ایسائل
حوسین
pitch
Saud A.
عبدالله کرمی
تراواری
دامی ترائوره
احمد یاسر
جوما
استیون انزونزی
خوان رودریگز
الکوربی
اواد احمد
نایف الحضرمی
علی عبدالطیف
خدیم اندیایه
Atef M.
ایمن عبدنور
عبدالرحمن عیسی
دهقانی
خالد الزریقی
السلیمان
Orkuma M.
Al Bakhit Y.
ایسائل
حوسین
ترکیب اصلی ام صلال
 • السلیمان
 • دهقانی
 • عبدالرحمن عیسی
 • ایمن عبدنور
 • Orkuma M.
 • Al Bakhit Y.
 • خدیم اندیایه
 • Atef M.
 • ایسائل
 • حوسین
 • خالد الزریقی
ذخیره ها
 • بلدی
 • Abdulqawi F.
 • Zaky A.
 • Brimil I.
 • Sheikh A.
 • Farhan S.
 • حسن عیسی
 • Al Yazidi A.
 • الکربی

اخبار بازی الریان و ام صلال

شجاع نبود، الریان شکست خورد

شجاع نبود، الریان شکست خورد

الریان در غیاب مدافع ایرانی خود نتیجه را مقابل ام‌صلال واگذار کرد.

- 7K بازدید
شجاع در لیست بازی با ام‌صلال نیست

شجاع در لیست بازی با ام‌صلال نیست

نام مدافع ایرانی الریان در فهرست دیدار با ام‌صلال قرار نگرفته است.

- 4.6K بازدید