لیگ ستارگان قطر 2021-2022 | هفته : 12
نتیجه نهایی
2 - 3
1400/10/14 18:50
ترکیب اصلی الریان
 • جوما
 • اواد احمد
 • دامی ترائوره
 • تراواری
 • الکوربی
 • Saud A.
 • نایف الحضرمی
 • عبدالله کرمی
 • علی عبدالطیف
 • استیون انزونزی
 • خوان رودریگز
 • احمد یاسر
ذخیره ها
 • بینسابا
 • تاباسیده
 • عمر دین
 • تمیم منصور
 • Al-Rawi A.
 • سوراگ
 • Sayed Y. M.

اتفاقات بازی

17'
حسن عیسی Orkuma M.
18'
ایسائل Atef M.
23'
جوما
26'
احمد یاسر خوان رودریگز
35'
حوسین دهقانی
49'
عمر دین احمد یاسر
64'
سوراگ اواد احمد
66'
حوسین
77'
عبدالله کرمی
90'
خدیم اندیایه
90'
ایسائل
90'
الکربی Al Bakhit Y.
93'
تمیم منصور الکوربی
Saud A.
عبدالله کرمی
تراواری
دامی ترائوره
احمد یاسر
جوما
استیون انزونزی
خوان رودریگز
الکوربی
اواد احمد
نایف الحضرمی
علی عبدالطیف
خدیم اندیایه
Atef M.
ایمن عبدنور
عبدالرحمن عیسی
دهقانی
خالد الزریقی
السلیمان
Orkuma M.
Al Bakhit Y.
ایسائل
حوسین
Saud A.
عبدالله کرمی
تراواری
دامی ترائوره
احمد یاسر
جوما
استیون انزونزی
خوان رودریگز
الکوربی
اواد احمد
نایف الحضرمی
علی عبدالطیف
خدیم اندیایه
Atef M.
ایمن عبدنور
عبدالرحمن عیسی
دهقانی
خالد الزریقی
السلیمان
Orkuma M.
Al Bakhit Y.
ایسائل
حوسین
ترکیب اصلی ام صلال
 • السلیمان
 • دهقانی
 • عبدالرحمن عیسی
 • ایمن عبدنور
 • Orkuma M.
 • Al Bakhit Y.
 • خدیم اندیایه
 • Atef M.
 • ایسائل
 • حوسین
 • خالد الزریقی
ذخیره ها
 • بلدی
 • Abdulqawi F.
 • Zaky A.
 • Brimil I.
 • Sheikh A.
 • Farhan S.
 • حسن عیسی
 • Al Yazidi A.
 • الکربی

اخبار بازی الریان و ام صلال

شجاع نبود، الریان شکست خورد

شجاع نبود، الریان شکست خورد

الریان در غیاب مدافع ایرانی خود نتیجه را مقابل ام‌صلال واگذار کرد.

14 دی 1400 - 7K بازدید
شجاع در لیست بازی با ام‌صلال نیست

شجاع در لیست بازی با ام‌صلال نیست

نام مدافع ایرانی الریان در فهرست دیدار با ام‌صلال قرار نگرفته است.

14 دی 1400 - 4.6K بازدید