لیگ ستارگان قطر 2021-2022 | هفته : 13
نتیجه نهایی
1 - 0
1400/11/28 18:30
ترکیب اصلی السد
 • 1 سعد ال شیب
 • 2 رورو
 • 5 جونگ وو یونگ
 • 6 طارق سلمان
 • 8 علی اسدالله
 • 10 حسن الهایدوس C
 • 11 بغداد بونجاح
 • 12 رودریگو تاباتا
 • 16 بوعلام خوخی
 • 17 گیلهرم
 • 19 سانتی کازورلا
ذخیره ها
 • 7 البیاتی
 • 9 یوسف عبدالرزاق
 • 13 الیزیدی
 • 14 ماشال
 • 21 Gomaa A.
 • 24 آندره آیو
 • 31 بالاده
 • 32 Haider Dib K.
 • 47 آزادی
 • 70 Khoder M.
 • 92 Almanai M. N.

اتفاقات بازی

7'
Ellithi B. M.
34'
العمادی
39'
گیلهرم
39'
Soria S.
50'
حسن الهایدوس
58'
Hassan Hassunin El Said الربیعی
69'
Ellithi B. M.
70'
Khoder M. رودریگو تاباتا
70'
آندره آیو بغداد بونجاح
72'
Mansour K. Al Yahyaei S.
90+1'
Al-Jassem A. محمودی
1 سعد ال شیب
2 رورو
16 بوعلام خوخی
6 طارق سلمان
8 علی اسدالله
5 جونگ وو یونگ
17 گیلهرم
10 حسن الهایدوس
12 رودریگو تاباتا
19 سانتی کازورلا
11 بغداد بونجاح
31 البسطامی
17 محمودی
15 Ellithi B. M.
4 Benlamri D. E.
2 الربیعی
14 بوستامی
10 Al Yahyaei S.
8 خاوی مارتینز
5 العمادی
13 بشار رسن
23 Soria S.
1 سعد ال شیب
2 رورو
16 بوعلام خوخی
6 طارق سلمان
8 علی اسدالله
5 جونگ وو یونگ
17 گیلهرم
10 حسن الهایدوس
12 رودریگو تاباتا
19 سانتی کازورلا
11 بغداد بونجاح
31 البسطامی
17 محمودی
15 Ellithi B. M.
4 Benlamri D. E.
2 الربیعی
14 بوستامی
10 Al Yahyaei S.
8 خاوی مارتینز
5 العمادی
13 بشار رسن
23 Soria S.
ترکیب اصلی القطر
 • 31 البسطامی
 • 2 الربیعی
 • 4 Benlamri D. E.
 • 5 العمادی
 • 8 خاوی مارتینز
 • 10 Al Yahyaei S.
 • 13 بشار رسن
 • 14 بوستامی
 • 15 Ellithi B. M.
 • 17 محمودی
 • 23 Soria S. C
ذخیره ها
 • 9 Al-Jassem A.
 • 16 Mohammed J.
 • 19 Abotrika S.
 • 22 ال خووایلید
 • 24 عبدالعزیز
 • 27 Ali Y.
 • 30 Abdallah M.
 • 70 Ahmed Al Saadi
 • 77 Al Rumaihi S.
 • 96 Hassan Hassunin El Said
 • 99 Mansour K.

آمار مسابقه