لیگ ستارگان قطر 2021-2022 | هفته : 13
نتیجه نهایی
3 - 0
1400/10/20 18:00
ترکیب اصلی الریان
 • 2 عبدالله کرمی
 • 3 شجاع خلیل زاده
 • 5 دامی ترائوره
 • 6 الکوربی
 • 10 خوان رودریگز
 • 13 Saud A.
 • 15 اواد احمد
 • 17 علی عبدالطیف
 • 20 نایف الحضرمی
 • 24 عمر دین
 • 88 استیون انزونزی
ذخیره ها
 • 1 باکر
 • 12 سوراگ
 • 14 تمیم منصور
 • 21 جوما
 • 26 Al-Rawi A.
 • 27 Al-Nasser M. E.
 • 31 Matar W. Y.
 • 70 بینسابا
 • 77 تاباسیده

اتفاقات بازی

6'
ناصر صالح ال یزیدی
19'
شجاع خلیل زاده خوان رودریگز
42'
باکر Saud A.
42'
بنیوتو مجید
42'
محمود ناصر صالح ال یزیدی
42'
مراد ناجی حسین کولیبالی
42'
Mazeed A. Fadel A.
69'
خوان رودریگز
71'
آیاش
72'
خوان رودریگز
73'
علی Sauoud Ebrahim
90'
Gelson D.
13 Saud A.
2 عبدالله کرمی
3 شجاع خلیل زاده
5 دامی ترائوره
24 عمر دین
88 استیون انزونزی
15 اواد احمد
6 الکوربی
10 خوان رودریگز
20 نایف الحضرمی
17 علی عبدالطیف
22 مبارک
23 Shurrab K. Y.
4 آیاش
21 کولیبالی
18 Sauoud Ebrahim
34 Irfan N.
5 Fadel A.
8 مجید
10 Gelson D.
17 Shehata H.
20 ناصر صالح ال یزیدی
13 Saud A.
2 عبدالله کرمی
3 شجاع خلیل زاده
5 دامی ترائوره
24 عمر دین
88 استیون انزونزی
15 اواد احمد
6 الکوربی
10 خوان رودریگز
20 نایف الحضرمی
17 علی عبدالطیف
22 مبارک
23 Shurrab K. Y.
4 آیاش
21 کولیبالی
18 Sauoud Ebrahim
34 Irfan N.
5 Fadel A.
8 مجید
10 Gelson D.
17 Shehata H.
20 ناصر صالح ال یزیدی
ترکیب اصلی الوکره قطر
 • 4 آیاش
 • 5 Fadel A.
 • 8 مجید
 • 10 Gelson D.
 • 17 Shehata H.
 • 18 Sauoud Ebrahim
 • 20 ناصر صالح ال یزیدی
 • 21 کولیبالی
 • 22 مبارک
 • 23 Shurrab K. Y.
 • 34 Irfan N.
ذخیره ها
 • 1 Saeed Ibrahim M.
 • 7 Bin Halabi S. S.
 • 9 بنیوتو
 • 11 Mazeed A.
 • 12 مراد ناجی حسین
 • 14 علی
 • 26 Lafrid Y.
 • 70 محمود

آمار مسابقه