بازی الریان و الوکره قطر - هفته 13 - 1400/10/20

لیگ ستارگان قطر 2021-2022 | هفته : 13

نتیجه نهایی
3 - 0
1400/10/20 18:00
ترکیب اصلی الریان
 • 2 عبدالله کرمی
 • 3 شجاع خلیل زاده
 • 5 دامی ترائوره
 • 6 الکوربی
 • 10 خوان رودریگز
 • 13 Saud A.
 • 15 اواد احمد
 • 17 علی عبدالطیف
 • 20 نایف الحضرمی
 • 24 عمر دین
 • 88 استیون انزونزی
ذخیره ها
 • 1 باکر
 • 12 سوراگ
 • 14 تمیم منصور
 • 21 جوما
 • 26 Al-Rawi A.
 • 27 Al-Nasser M. E.
 • 31 Matar W. Y.
 • 70 بینسابا
 • 77 تاباسیده

اتفاقات بازی

6'
ناصر صالح ال یزیدی yellow-card
19'
شجاع خلیل زاده goal خوان رودریگز assist
42'
باکر subtitute-in Saud A. subtitute-out
42'
بنیوتو subtitute-in مجید subtitute-out
42'
محمود subtitute-in ناصر صالح ال یزیدی subtitute-out
42'
مراد ناجی حسین subtitute-in کولیبالی subtitute-out
42'
Mazeed A. subtitute-in Fadel A. subtitute-out
69'
خوان رودریگز goal
71'
آیاش yellow-card
72'
خوان رودریگز goal
73'
علی subtitute-in Sauoud Ebrahim subtitute-out
90'
Gelson D. yellow-card
pitch
13 Saud A.
2 عبدالله کرمی
3 شجاع خلیل زاده
5 دامی ترائوره
24 عمر دین
88 استیون انزونزی
15 اواد احمد
6 الکوربی
10 خوان رودریگز
20 نایف الحضرمی
17 علی عبدالطیف
22 مبارک
23 Shurrab K. Y.
4 آیاش
21 کولیبالی
18 Sauoud Ebrahim
34 Irfan N.
5 Fadel A.
8 مجید
10 Gelson D.
17 Shehata H.
20 ناصر صالح ال یزیدی
pitch
13 Saud A.
2 عبدالله کرمی
3 شجاع خلیل زاده
5 دامی ترائوره
24 عمر دین
88 استیون انزونزی
15 اواد احمد
6 الکوربی
10 خوان رودریگز
20 نایف الحضرمی
17 علی عبدالطیف
22 مبارک
23 Shurrab K. Y.
4 آیاش
21 کولیبالی
18 Sauoud Ebrahim
34 Irfan N.
5 Fadel A.
8 مجید
10 Gelson D.
17 Shehata H.
20 ناصر صالح ال یزیدی
ترکیب اصلی الوکره قطر
 • 4 آیاش
 • 5 Fadel A.
 • 8 مجید
 • 10 Gelson D.
 • 17 Shehata H.
 • 18 Sauoud Ebrahim
 • 20 ناصر صالح ال یزیدی
 • 21 کولیبالی
 • 22 مبارک
 • 23 Shurrab K. Y.
 • 34 Irfan N.
ذخیره ها
 • 1 Saeed Ibrahim M.
 • 7 Bin Halabi S. S.
 • 9 بنیوتو
 • 11 Mazeed A.
 • 12 مراد ناجی حسین
 • 14 علی
 • 26 Lafrid Y.
 • 70 محمود

آمار مسابقه