لیگ ستارگان قطر 2021-2022 | هفته : 17
نتیجه نهایی خلاصه بازی
1 - 5
1400/11/16 17:05
ترکیب اصلی الغرافه
 • احمد علاء الدین
 • علی
 • حسن
 • عیسی
 • علی سوراگ
 • سعید عزت اللهی
 • احمد
 • Fadlalla S.
 • شیخ دیاباته
 • گابریل ماگالاش
 • Tahrat M.
ذخیره ها
 • برهان
 • حسن
 • Yousif A.
 • Abu Shanab M.
 • Al Zarra J.
 • Saei A. A.
 • Sudarmanto A.
 • Abdulnasir C.
 • Al Ganehi A.

اتفاقات بازی

2'
عبد الکریم حسن
11'
اکرم عفیف
19'
طارق سلمان
25'
رودریگو تاباتا
28'
Fadlalla S.
46'
حسن Fadlalla S.
46'
Al Ganehi A. عیسی
47'
عبد الکریم حسن
63'
Sudarmanto A. احمد علاء الدین
74'
سانتی کازورلا
77'
گابریل ماگالاش
96'
آندره آیو
حسن
علی سوراگ
عیسی
علی
Fadlalla S.
احمد
گابریل ماگالاش
Tahrat M.
سعید عزت اللهی
شیخ دیاباته
احمد علاء الدین
برشام
عبد الکریم حسن
طارق سلمان
رورو
حسن الهایدوس
سانتی کازورلا
گیلهرم
علی اسدالله
اکرم عفیف
رودریگو تاباتا
بغداد بونجاح
حسن
علی سوراگ
عیسی
علی
Fadlalla S.
احمد
گابریل ماگالاش
Tahrat M.
سعید عزت اللهی
شیخ دیاباته
احمد علاء الدین
برشام
عبد الکریم حسن
طارق سلمان
رورو
حسن الهایدوس
سانتی کازورلا
گیلهرم
علی اسدالله
اکرم عفیف
رودریگو تاباتا
بغداد بونجاح
ترکیب اصلی السد
 • حسن الهایدوس
 • سانتی کازورلا
 • علی اسدالله
 • اکرم عفیف
 • عبد الکریم حسن
 • بغداد بونجاح
 • طارق سلمان
 • رورو
 • برشام
 • رودریگو تاباتا
 • گیلهرم
ذخیره ها
 • سعد ال شیب
 • جونگ وو یونگ
 • الیزیدی
 • ماشال
 • سالم الحجیری
 • بالاده
 • بوعلام خوخی
 • آزادی
 • Almanai M. N.
 • Khoder M.
 • Gomaa A.
 • آندره آیو

ویدیوهای بازی الغرافه و السد