بازی الریان و الدحیل - هفته 17 - 1400/11/16

لیگ ستارگان قطر 2021-2022 | هفته : 17

نتیجه نهایی video خلاصه بازی
0 - 4
1400/11/16 19:35
ترکیب اصلی الریان
 • دامی ترائوره
 • باکر
 • یاسیان براهیمی
 • الکوربی
 • خالد مفتاح
 • بولی
 • نایف الحضرمی
 • علی عبدالطیف
 • استیون انزونزی
 • احمد یاسر
ذخیره ها
 • جوما
 • اواد احمد
 • بینسابا
 • عمر دین
 • Saud A.
 • Abdullah El Rady
 • تمیم منصور
 • Mutasem M.
 • Al-Nasser M. E.
 • Al-Rawi A.
 • سوراگ
 • Malolah A.

اتفاقات بازی

2'
محمد yellow-card
15'
خالد مفتاح yellow-card
21'
نام تائه هی goal حسین سلطان البریک assist
30'
الکوربی yellow-card
42'
اولونگا goal
46'
Abdelrahman Fahmi subtitute-in محمد subtitute-out
53'
اولونگا goal Abdelrahman Fahmi assist
60'
کریم بوضیاف yellow-card
65'
فریانی ساسی subtitute-in کریم بوضیاف subtitute-out
70'
Malolah A. subtitute-in خالد مفتاح subtitute-out
73'
احمد یاسر yellow-card
74'
Mutasem M. subtitute-in الکوربی subtitute-out
78'
محمد موسی goal
79'
علی عفیف subtitute-in Mohamed Al Aaeldin subtitute-out
79'
اواد احمد subtitute-in نایف الحضرمی subtitute-out
79'
تمیم منصور subtitute-in بولی subtitute-out
79'
Al-Rawi A. subtitute-in علی عبدالطیف subtitute-out
84'
محمد مونتاری subtitute-in اولونگا subtitute-out
84'
Madjer L. R. subtitute-in جونیور subtitute-out
93'
محمد مونتاری yellow-card
pitch
باکر
دامی ترائوره
احمد یاسر
خالد مفتاح
نایف الحضرمی
استیون انزونزی
الکوربی
علی عبدالطیف
بولی
یاسیان براهیمی
Ellethy S.
حسین سلطان البریک
توبی آلدرویرلد
محمد موسی
Mohamed Al Aaeldin
لوییز
کریم بوضیاف
جونیور
نام تائه هی
محمد
اولونگا
pitch
باکر
دامی ترائوره
احمد یاسر
خالد مفتاح
نایف الحضرمی
استیون انزونزی
الکوربی
علی عبدالطیف
بولی
یاسیان براهیمی
Ellethy S.
حسین سلطان البریک
توبی آلدرویرلد
محمد موسی
Mohamed Al Aaeldin
لوییز
کریم بوضیاف
جونیور
نام تائه هی
محمد
اولونگا
ترکیب اصلی الدحیل
 • کریم بوضیاف
 • توبی آلدرویرلد
 • محمد موسی
 • لوییز
 • اولونگا
 • حسین سلطان البریک
 • محمد
 • جونیور
 • Ellethy S.
 • Mohamed Al Aaeldin
 • نام تائه هی
ذخیره ها
 • علی عفیف
 • محمد مونتاری
 • الراوی
 • البکری
 • Madjer L. R.
 • Hassan Moussa S. Z.
 • فریانی ساسی
 • Abdelrahman Fahmi
 • Al-Naemi M. K.

ویدیوهای بازی الریان و الدحیل