بازی شباب الاهلی امارات و الامارات - هفته 14 - 1400/11/17

ترکیب اصلی شباب الاهلی امارات
ذخیره ها
 • 2 Khamis S.
 • 4 محمد مرزوق
 • 12 حمزه
 • 16 مهدی قایدی
 • 20 جابر
 • 23 القسانی
 • 26 آلنویامی
 • 31 احمد
 • 80 de Oliveira G.

اتفاقات بازی

13'
فدریکو کارتابیا گویلهرم
21'
Mahmoud A.
36'
Mustafa A.
45+1'
احمد نورالهی
47'
Olsen T. سهیل
56'
سلطان السوادی خمیس اسماعیل زاید
62'
حسین
72'
Reyes E. صابر
75'
Bulehya z.
77'
القسانی گویلهرم
81'
مهدی قایدی سهیل
81'
النغبی
83'
Al Kaabi S. Bulehya z.
88'
فدریکو کارتابیا
90+1'
Barout Albarout F. B. T. J. سالم العیدی
90+2'
de Oliveira G. فدریکو کارتابیا
90+3'
لیتیری
55 ناصر
21 جابر
61 Abaelaziz B. N.
5 ولید عباس
9 حسین
34 سهیل
17 فدریکو کارتابیا
7 احمد نورالهی
15 النغبی
18 Olsen T.
77 گویلهرم
55 Abdulla S.
2 Mustafa A.
17 سالم العیدی
64 یاگو
14 گنادو
23 Mahmoud A.
24 خمیس اسماعیل زاید
8 صابر
99 Bulehya z.
11 Reyes E.
33 لیتیری
55 ناصر
21 جابر
61 Abaelaziz B. N.
5 ولید عباس
9 حسین
34 سهیل
17 فدریکو کارتابیا
7 احمد نورالهی
15 النغبی
18 Olsen T.
77 گویلهرم
55 Abdulla S.
2 Mustafa A.
17 سالم العیدی
64 یاگو
14 گنادو
23 Mahmoud A.
24 خمیس اسماعیل زاید
8 صابر
99 Bulehya z.
11 Reyes E.
33 لیتیری
ترکیب اصلی الامارات
 • 2 Mustafa A.
 • 8 صابر
 • 11 Reyes E.
 • 14 گنادو
 • 17 سالم العیدی
 • 23 Mahmoud A.
 • 24 خمیس اسماعیل زاید
 • 33 لیتیری
 • 55 Abdulla S.
 • 64 یاگو
 • 99 Bulehya z.
ذخیره ها
 • 5 Aldera S.
 • 13 Saqr A. S.
 • 16 محمد سعید
 • 18 عبدالله
 • 25 Al Kaabi S.
 • 34 Barout Albarout F. B. T. J.
 • 44 Qasem S.
 • 70 Seyi P.
 • 82 سلطان السوادی

آمار مسابقه