لیگ ستارگان قطر 2021-2022 | هفته : 18
نتیجه نهایی خلاصه بازی
2 - 0
1400/11/20 17:10
ترکیب اصلی السد
 • 1 سعد ال شیب
 • 2 رورو
 • 3 عبد الکریم حسن
 • 5 جونگ وو یونگ
 • 6 طارق سلمان
 • 8 علی اسدالله
 • 10 حسن الهایدوس
 • 11 بغداد بونجاح
 • 17 گیلهرم
 • 19 سانتی کازورلا
 • 24 آندره آیو
ذخیره ها
 • 9 یوسف عبدالرزاق
 • 12 رودریگو تاباتا
 • 13 الیزیدی
 • 14 ماشال
 • 16 بوعلام خوخی
 • 21 Gomaa A.
 • 22 برشام
 • 31 بالاده
 • 47 آزادی
 • 70 Khoder M.
 • 92 Almanai M. N.

اتفاقات بازی

4'
یحیی
15'
بغداد بونجاح
53'
رودریگو تاباتا گیلهرم
71'
بوعلام خوخی حسن الهایدوس
71'
حوسین السلیمان
74'
علی اسدالله
79'
عبد الکریم حسن
87'
یوسف عبدالرزاق آندره آیو
87'
Khoder M. عبد الکریم حسن
90+2'
سانتی کازورلا یوسف عبدالرزاق
1 سعد ال شیب
2 رورو
6 طارق سلمان
3 عبد الکریم حسن
8 علی اسدالله
5 جونگ وو یونگ
17 گیلهرم
24 آندره آیو
10 حسن الهایدوس
19 سانتی کازورلا
11 بغداد بونجاح
1 خدیم اندیایه
2 یحیی
14 حسن عیسی
4 دهقانی
5 عبدالرحمن عیسی
77 Al Rashidi A.
17 Al Bakhit Y.
12 خالد الزریقی
7 Orkuma M.
10 ایسائل
8 السلیمان
1 سعد ال شیب
2 رورو
6 طارق سلمان
3 عبد الکریم حسن
8 علی اسدالله
5 جونگ وو یونگ
17 گیلهرم
24 آندره آیو
10 حسن الهایدوس
19 سانتی کازورلا
11 بغداد بونجاح
1 خدیم اندیایه
2 یحیی
14 حسن عیسی
4 دهقانی
5 عبدالرحمن عیسی
77 Al Rashidi A.
17 Al Bakhit Y.
12 خالد الزریقی
7 Orkuma M.
10 ایسائل
8 السلیمان
ترکیب اصلی ام صلال
 • 1 خدیم اندیایه
 • 2 یحیی
 • 4 دهقانی
 • 5 عبدالرحمن عیسی
 • 7 Orkuma M.
 • 8 السلیمان
 • 10 ایسائل
 • 12 خالد الزریقی
 • 14 حسن عیسی
 • 17 Al Bakhit Y.
 • 77 Al Rashidi A.
ذخیره ها
 • 3 Mukhtar M. A.
 • 9 حوسین
 • 13 بلدی
 • 15 Almisaiki A.
 • 16 Zaky A.
 • 18 Sheikh A.
 • 20 Abdulqawi F.
 • 21 Atef M.
 • 30 Al Yazidi A.
 • 98 الکربی
 • 99 Brimil I.

آمار مسابقه

ویدیوهای بازی السد و ام صلال