بازی السد و ام صلال - هفته 18 - 1400/11/20

لیگ ستارگان قطر 2021-2022 | هفته : 18

نتیجه نهایی video خلاصه بازی
2 - 0
1400/11/20 17:10
ترکیب اصلی السد
 • 1 سعد ال شیب
 • 2 رورو
 • 3 عبد الکریم حسن
 • 5 جونگ وو یونگ
 • 6 طارق سلمان
 • 8 علی اسدالله
 • 10 حسن الهایدوس
 • 11 بغداد بونجاح
 • 17 گیلهرم
 • 19 سانتی کازورلا
 • 24 آندره آیو
ذخیره ها
 • 9 یوسف عبدالرزاق
 • 12 رودریگو تاباتا
 • 13 الیزیدی
 • 14 ماشال
 • 16 بوعلام خوخی
 • 21 Gomaa A.
 • 22 برشام
 • 31 بالاده
 • 47 آزادی
 • 70 Khoder M.
 • 92 Almanai M. N.

اتفاقات بازی

4'
یحیی yellow-card
15'
بغداد بونجاح goal
53'
رودریگو تاباتا subtitute-in گیلهرم subtitute-out
71'
بوعلام خوخی subtitute-in حسن الهایدوس subtitute-out
71'
حوسین subtitute-in السلیمان subtitute-out
74'
علی اسدالله yellow-card
79'
عبد الکریم حسن yellow-card
87'
یوسف عبدالرزاق subtitute-in آندره آیو subtitute-out
87'
Khoder M. subtitute-in عبد الکریم حسن subtitute-out
90+2'
سانتی کازورلا goal یوسف عبدالرزاق assist
pitch
1 سعد ال شیب
2 رورو
6 طارق سلمان
3 عبد الکریم حسن
8 علی اسدالله
5 جونگ وو یونگ
17 گیلهرم
24 آندره آیو
10 حسن الهایدوس
19 سانتی کازورلا
11 بغداد بونجاح
1 خدیم اندیایه
2 یحیی
14 حسن عیسی
4 دهقانی
5 عبدالرحمن عیسی
77 Al Rashidi A.
17 Al Bakhit Y.
12 خالد الزریقی
7 Orkuma M.
10 ایسائل
8 السلیمان
pitch
1 سعد ال شیب
2 رورو
6 طارق سلمان
3 عبد الکریم حسن
8 علی اسدالله
5 جونگ وو یونگ
17 گیلهرم
24 آندره آیو
10 حسن الهایدوس
19 سانتی کازورلا
11 بغداد بونجاح
1 خدیم اندیایه
2 یحیی
14 حسن عیسی
4 دهقانی
5 عبدالرحمن عیسی
77 Al Rashidi A.
17 Al Bakhit Y.
12 خالد الزریقی
7 Orkuma M.
10 ایسائل
8 السلیمان
ترکیب اصلی ام صلال
 • 1 خدیم اندیایه
 • 2 یحیی
 • 4 دهقانی
 • 5 عبدالرحمن عیسی
 • 7 Orkuma M.
 • 8 السلیمان
 • 10 ایسائل
 • 12 خالد الزریقی
 • 14 حسن عیسی
 • 17 Al Bakhit Y.
 • 77 Al Rashidi A.
ذخیره ها
 • 3 Mukhtar M. A.
 • 9 حوسین
 • 13 بلدی
 • 15 Almisaiki A.
 • 16 Zaky A.
 • 18 Sheikh A.
 • 20 Abdulqawi F.
 • 21 Atef M.
 • 30 Al Yazidi A.
 • 98 الکربی
 • 99 Brimil I.

آمار مسابقه

ویدیوهای بازی السد و ام صلال