بازی شارجه امارات و شباب الاهلی امارات - هفته 17 - 1400/12/07

لیگ برتر امارات 2021-2022 | هفته : 17

نتیجه نهایی

شارجه امارات

1 - 0
1400/12/07 19:30
ترکیب اصلی شارجه امارات
 • 40 الحسانی
 • 4 عبدالرحمان C
 • 7 کایو
 • 13 سالم
 • 14 بوازیر
 • 19 الدهنهانی
 • 22 Meloni M.
 • 27 لوانزینیو
 • 29 اتابک شکوروف
 • 30 اوسمان کامارا
 • 78 سالم
ذخیره ها
 • 3 Saleh A. H.
 • 8 عبدالبسیط
 • 20 برنارد
 • 21 عبدالله کاظم
 • 24 Rashid M.
 • 26 Bin Habib D.
 • 28 مالانگو
 • 32 Al Hamadi A. I.
 • 34 Al hadidi A.

اتفاقات بازی

41'
عبدالرحمان yellow-card
46'
جابر subtitute-in محمد مرزوق subtitute-out
47'
Olsen T. yellow-card
56'
Meloni M. yellow-card
62'
برنارد subtitute-in بوازیر subtitute-out
70'
القسانی subtitute-in Olsen T. subtitute-out
70'
Rashid M. subtitute-in سالم subtitute-out
71'
مالانگو subtitute-in لوانزینیو subtitute-out
82'
جابر yellow-card
85'
حسن yellow-card
85'
النغبی yellow-card
86'
مهدی قایدی subtitute-in حسن subtitute-out
90+1'
ناصر yellow-card
90+3'
Meloni M. penalty
90+4'
عبدالبسیط subtitute-in کایو subtitute-out
90+4'
کایو yellow-card
90+6'
عبدالبسیط yellow-card
90+7'
احمد نورالهی yellow-card
90+8'
سانکور yellow-card
90+8'
اوسمان کامارا yellow-card
90+9'
سهیل yellow-card
pitch
40 الحسانی
19 الدهنهانی
4 عبدالرحمان
13 سالم
22 Meloni M.
29 اتابک شکوروف
30 اوسمان کامارا
27 لوانزینیو
78 سالم
14 بوازیر
7 کایو
55 ناصر
62 سانکور
5 ولید عباس
4 محمد مرزوق
9 هیکل
7 احمد نورالهی
88 حسن
34 سهیل
15 النغبی
17 فدریکو کارتابیا
18 Olsen T.
pitch
40 الحسانی
19 الدهنهانی
4 عبدالرحمان
13 سالم
22 Meloni M.
29 اتابک شکوروف
30 اوسمان کامارا
27 لوانزینیو
78 سالم
14 بوازیر
7 کایو
55 ناصر
62 سانکور
5 ولید عباس
4 محمد مرزوق
9 هیکل
7 احمد نورالهی
88 حسن
34 سهیل
15 النغبی
17 فدریکو کارتابیا
18 Olsen T.
ترکیب اصلی شباب الاهلی امارات
ذخیره ها
 • 12 حمزه
 • 16 مهدی قایدی
 • 21 جابر
 • 23 القسانی
 • 26 آلنویامی
 • 30 محمد جوما عید
 • 37 عبدالله جمیل
 • 61 Abaelaziz B. N.
 • 80 de Oliveira G.

آمار مسابقه