نتیجه نهایی

شارجه امارات

1 - 0
1400/12/07 19:30
ترکیب اصلی شارجه امارات
 • 40 الحسانی
 • 4 عبدالرحمان C
 • 7 کایو
 • 13 سالم
 • 14 بوازیر
 • 19 الدهنهانی
 • 22 Meloni M.
 • 27 لوانزینیو
 • 29 اتابک شکوروف
 • 30 اوسمان کامارا
 • 78 سالم
ذخیره ها
 • 3 Saleh A. H.
 • 8 عبدالبسیط
 • 20 برنارد
 • 21 عبدالله کاظم
 • 24 Rashid M.
 • 26 Bin Habib D.
 • 28 مالانگو
 • 32 Al Hamadi A. I.
 • 34 Al hadidi A.

اتفاقات بازی

41'
عبدالرحمان
46'
جابر محمد مرزوق
47'
Olsen T.
56'
Meloni M.
62'
برنارد بوازیر
70'
القسانی Olsen T.
70'
Rashid M. سالم
71'
مالانگو لوانزینیو
82'
جابر
85'
حسن
85'
النغبی
86'
مهدی قایدی حسن
90+1'
ناصر
90+3'
Meloni M.
90+4'
عبدالبسیط کایو
90+4'
کایو
90+6'
عبدالبسیط
90+7'
احمد نورالهی
90+8'
سانکور
90+8'
اوسمان کامارا
90+9'
سهیل
40 الحسانی
19 الدهنهانی
4 عبدالرحمان
13 سالم
22 Meloni M.
29 اتابک شکوروف
30 اوسمان کامارا
27 لوانزینیو
78 سالم
14 بوازیر
7 کایو
55 ناصر
62 سانکور
5 ولید عباس
4 محمد مرزوق
9 هیکل
7 احمد نورالهی
88 حسن
34 سهیل
15 النغبی
17 فدریکو کارتابیا
18 Olsen T.
40 الحسانی
19 الدهنهانی
4 عبدالرحمان
13 سالم
22 Meloni M.
29 اتابک شکوروف
30 اوسمان کامارا
27 لوانزینیو
78 سالم
14 بوازیر
7 کایو
55 ناصر
62 سانکور
5 ولید عباس
4 محمد مرزوق
9 هیکل
7 احمد نورالهی
88 حسن
34 سهیل
15 النغبی
17 فدریکو کارتابیا
18 Olsen T.
ترکیب اصلی شباب الاهلی امارات
ذخیره ها
 • 12 حمزه
 • 16 مهدی قایدی
 • 21 جابر
 • 23 القسانی
 • 26 آلنویامی
 • 30 محمد جوما عید
 • 37 عبدالله جمیل
 • 61 Abaelaziz B. N.
 • 80 de Oliveira G.

آمار مسابقه